Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Vores vision

En gevinst for forskning og praksis

Ulighed i sundhed, sundhedsvæsenet og samfundet og de tilhørende politiske indsatser har mange facetter og er komplekst. For at tackle dette bringer vi forskellige tilgange, metoder og (komparative) perspektiver sammen om banebrydende og innovativ samfundsvidenskabelig sundheds- og ulighedsforskning.

Vi skaber og formidler samarbejder mellem relevante forskningsgrupper på og uden for SDU samt med private og offentlige aktører i sundhedsvæsenet og samfundet. Ved at forene og samle forskellige tilgange og aktører om forskningstemaer inden for sundhed og ulighed, styrker vi forskningen og synliggør klyngens forskere og forskningsprojekter både nationalt og internationalt.

Vi vil skabe topforskning, der tiltrækker forskningsmidler og topforskere, og udvikler og implementerer fair og lige sundhedsløsninger i befolkningen, i sundhedsvæsenet og i samfundet.

Aktuelle temaer inden for sundhed og ulighed

I klyngen beskæftiger vi os allerede med en række samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed og ulighed, hvor vores interdisciplinære sammensætning kommer til gavn.

Temaerne inkluderer på nuværende tidspunkt:

  • Adgang til sundhedsvæsenet
  • Sundhed på landet
  • Aldring, ulighed og healthy aging
  • Nye teknologier og deres implementering
  • Økosystemer og involveringsstrategier
  • Ulighed i sygdom.

Har du en god idé?

Listen af temaer er dynamisk og udvides, efterhånden som vi identificerer nye, interessante partnerskaber, der kan bidrage til vores overordnede mål om at tackle de udfordringer, som sundhedsområdet står over for.

Vi byder derfor alle forskere og andre aktører med interesse i sundhed og ulighed velkommen i klyngen og indbyder samtidig til, at forslag til nye, relevante forskningsidéer sendes til klyngeleder Jes Søgaard på jsoegaard@sam.sdu.dk.


Temaer

Læs mere om igangværende og kommende forskningsprojekter.

Klik her

Sidst opdateret: 03.11.2022