Skip to main content

Sundhed og Ulighed

I klyngen samler og forener vi forskere med forskellige baggrunde og perspektiver i en strategisk forskningsalliance fælles om at tackle de udfordringer inden for sundhed og ulighed, som samfundet står over for, til gavn for både forskningen og samfundet som helhed.

Læs hele præsentationen.