Skip to main content

Administration > Dokumentation

Links

Internt
Institutter, fakulteterne og universitetet som helhed evaluerer løbende på ansøgningsaktiviteter og ekstern forskningsfinansiering indgår i universitetets benchmarking. Det er derfor centralt at dokumentere nøgledata på området, hvorfor det er vigtigt at orientere om aktiviteter på området, også i de tilfælde hvor man ikke direkte gør brug af services fra RSO.

Eksternt
Bevillingsgivere kan kræve dokumentation for projektforbrug ned på selv meget detaljeret niveau. Det kan være dokumentation for indhentede tilbud, timeregnskab og meget andet. RSO og/eller ForskerserviceØkonomi kan hjælpe med afklaring af regler på området for den givne bevillingsgiver og værktøjer/systemer til arkivering af relevante dokumentation.

___

Sidst opdateret: 16.08.2016