Skip to main content

Forskningsstøtte på SAMF

 Helt enkelt er Forskningsstøttes fornemmeste opgave at gøre det let at søge om midler til forskningsprojekter. Det gør vi hovedsageligt ved at bidrage til hæve niveauet i de ansøgninger, der sendes af sted og ved at være fysisk tilstede i miljøerne, så det er let at få afklaret store og små spørgsmål om ekstern finansiering. 
Her på siderne finder du information om ekstern finansiering med relevans for forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Derudover kan du læse om tips og tricks til at skrive den gode ansøgning og finde værktøjer, der hjælper dig med at strukturere dit forskningsprojekt.

Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du overvejer at søge ekstern finansiering. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at være ude i god tid, så projektidé og ansøgning kan skærpes og målrettes bevillingsgiveren. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Forskningsstøtte hjælper med:

  • Projektansøgninger fra start til slut
  • Ansøgningers udformning og læsbarhed
  • Opstilling af budget
  • Identifikation og videreformidling af relevante opslag og bevillingsgivere
  • Brobygning mellem forskningsaktiviteter på fakulteter og eksterne midler
  • Administration af eksterne midler

I servicen indgår også rådgivning i forbindelse med særligt komplekse ansøgninger, herunder ansøgninger med mange parter og komplekse ansøgningskrav, for eksempel til EU, strategiske programmer og Centres of Excellence.