Skip to main content
DA / EN

Forskningsstøtte på SAMF

Helt enkelt er Forskningssstøttes fornemmeste opgave at gøre det let at søge om midler til forskningsprojekter. Det gør vi hovedsageligt ved at bidrage til at hæve niveauet i de ansøgninger, der sendes afsted og ved at være fysisk tilstede i miljøerne, så det er let at få afklaret store og små spørgsmål om ekstern finansiering. 

Her på siderne finder du information om ekstern finansiering med relevans for forskere ved Det Samfudsvidenskabelige Fakultet. Derudover kan du læse om tips og tricks til at skrive den gode ansøgning og finde værktøjer, der hjælper dig med at strukturere dit forskningsprojekt. 

Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du overvejer at søge ekstern finansiering. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at være ude i god tid, så projektidé og ansøgning kan skærpes og målrettes bevillingsgiveren. Vi glæder os til at høre fra dig.

Forskningsstøtte kan assisstere og rådgive omkring: 

  • Projektansøgninger fra start til slut
  • Ansøgnigernes udformning og læsbarhed
  • Identifikation og videreformidling af relevante opslag og bevillingsgivere
  • Brobygning mellem forskningsaktiviteter på fakulteter og eksterne midler

Sidst opdateret: 05.11.2023