Skip to main content

Uddannelseskvalitet og politik

På Det Humanistiske Fakultet sigter vi efter at fastholde den samme høje kvalitetsstandard ved indretningen af vores kvalitetssystem, når vi udvikler vores kvalitetssystem, og når vi opretter eller ændrer i uddannelser.

SDU’s kvalitetssystem 

Fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet indgår naturligt i SDUs kvalitetssystem, som på den ene side sætter en fælles ramme, der sikrer, at alle uddannelser på universitetet har samme høje kvalitet, men som samtidig giver plads til at tage hensyn til de forskellige forhold, der er på de enkelte fakulteter og i fællesadministrationen. Læs mere om SDU’s kvalitetssystem

På denne hjemmeside

På denne del af Humanioras hjemmeside kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med at skabe uddannelseskvalitet. Derudover kan du finde fakultetets undersøgelser og analyser, der anvendes i arbejdet med uddannelseskvalitet. 

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med uddannelseskvalitet, som ikke besvares på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os

SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20)

læs mere her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 24.01.2020