Skip to main content

Om Human Health

Det danske sundhedsvæsen oplever et stigende pres på udgifterne, forventninger om øget brugerinddragelse og større krav til individualiserede behandlingsforløb, digitalisering, automatisering og datadrevet udvikling.

For at kunne håndtere disse udfordringer og høste gevinsterne af de muligheder, som udviklingen samtidig fører med sig, er det nødvendigt at diagnosticere, behandle, rehabilitere og forebygge ved at inddrage borgere og patienter på helt nye måder. Dette kræver udvikling af nye sundhedskommunikative kompetencer hos både sundhedsprofessionelle og patienter.

Human Health er SDU's forskningsstrategiske satsning inden for sundhedskommunikation. Projektet samler stærke faglige forskningsmiljøer på tværs af Humaniora, Sundhedsvidenskab og Samfundsvidenskab med henblik på at levere forskningsbaserede svar på fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet inden for sundhedskommunikation.

Human Health er organiseret i fem hovedtemaer, der tager afsæt i eksisterende styrkepositioner og i samarbejder med sygehuse, praktiserende læger, kommuner og regioner mfl. 

Læs mere om de fem forskningstemaer her