Skip to main content
DA / EN

Ligestillingsarbejdet på SDU er forankret i universitets centrale ligestillingsudvalg. Her sidder medlemmer fra både fakulteterne og fællesadministrationen, og udvalgets formand, Ole Skøtt, er dekan for det Sundhedsvidenskabelige fakultet og medlem af SDU's Direktion. Dette centrale ligestillingsudvalg bliver supporteret af SDU's Gender Equality Team, GET. Det centrale ligestillingsudvalg fungerer samtidig som styregruppe for GET.

Det strategiske ligestillingsarbejde på SDU har i udgangspunktet tre særlige fokusområder. Disse tre præsenteres nedenfor.

Rekrutteringsprocesser

Der kan med fordel indarbejdes et ligestillingsperspektiv i alle dele og led i akademiske rekrutteringsprocesser. På SDU samarbejder SDU's Gender Equality Team derfor tæt med fakulteter og institutter om de faktiske rekrutteringsprocesser i forbindelse med ansættelser af videnskabelige medarbejdere. Teamet yder bistand efter behov, og giver kvalificeret rådgivning med indspil til alle dele af forløbet fra opslagstekster og opslagssteder til spørgsmål om evalueringskriterier og ansættelsessamtaler.

Unconscious Bias

De blinde vinkler og autopiloten i beslutningsprocesser kan føre til resultater, hvor ikke alle muligheder og aspekter bliver medtænkt. I SDU's arbejde med "unconscious bias" er der fokus på, hvordan særligt ledere kan sikre beslutningsprocesser, der så vidt muligt inddrager flere aspekter og vinkler. Typisk betyder det ændringer i hvem, man rådfører sig med, hvordan og hvor man finder sin inspiration etc. På siden med ressourcer kan du finde flere kilder med information om unconscious bias.

Gender Statistics

Uden et klart overblik over egen ligestillingssituation har SDU ikke et godt udgangspunkt for ligestillingsarbejdet. Derfor har SDU etableret en Gender Statistics dataplatform, der samler kvantitativ og også – på lidt længere sigt - kvalitativ data om SDU's medarbejdere og ligestillingsarbejde. Den indeholder bl.a. kønsopdelt data om antal ansatte, nyansatte, ledere etc.  SDU's Gender Statistics vil indgå som en fast del af den øvrige ledelsesinformation på SDU, og er tilgængelig fra SDU's intranet her for alle ansatte (kræver login) under kategorien "nøgletal".

Andre Gender Equality indsatser på SDU

Udover det strategiske ligestillingsarbejde med de tre ovennævnte fokusområder sker der meget andet vigtigt og spændende ligestillingsarbejde rundt omkring på SDU. Det strategiske initiativ og SDU's Gender Equality Team samarbejder tæt med flere af disse lokale tiltag. Alle fakulteterne og Fællesadministrationen har således egne ligestillingsudvalg med hjemmesider hvor der kan findes udvalgsinformation, referater og sidste nyt om lokale indsatsområder etc.:

Ligestillingsudvalget på Det Humanistiske Fakultet

Ligestillingsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Ligestillingsudvalget på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ligestillingsrådet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ligestillings- og mangfoldighedsudvalget på Det Tekniske Fakultet 

SDU's Gender Equality Plan, GEP

Udforsk SDU's kvalitetssikringsmodel for arbejdet med ligestilling

GEP

SDU’s Gender Equality Team, GET

GET koordinerer og supporterer SDU’s strategiske ligestillingsarbejde. Har du spørgsmål? Tips til teamet?

Kontakt teamet

Sidst opdateret: 11.01.2024