Skip to main content
DA / EN

Første årlige seminar i netværket GEAR:DK

I efteråret 2017 konstituerede netværket sig med det formål at styrke arbejdet med ligestilling bredt på de danske universiteter. I juni blev netværkets første årlige seminar afholdt i Fredericia.

Der var bred opbakning fra alle de danske universiteter og fra Uddannelses- og forskningsministeret; kun DTU og IT-universitet var ikke repræsenterede blandt deltagerne på seminaret der løb over to dage.

Adjunkt på AU Mathias Wullum Nielsen holdt et indledende oplæg baseret på sine erfaringer fra arbejdet med ph.d.-afhandlingen om ”New and Persistent Gender Equality Challenges in Academia”. Derefter fulgte en workshop om unconscious bias facilteret af SDU’s Gender Equality Team GET, med fokus på, hvad praktikere kan gøre i arbejdet med at imødegå unconscious bias. GET faciliterede desuden en workshop under overskriften ”Beliefs – tror du på, ligestillingsarbejdet for alvor rykker?”, hvor deltagerne fik anledning til at sætte ord på hvad de selv tror virker i ligestillingsarbejdet.

På seminarets 2. dag faciliterede CBS en workshop med fokus på rekruttering set i et ligestillingsperspektiv. Derefter holdte Elisabeth Rasmussen oplæg med udgangspunkt i erfaringerne fra sit speciale om barrierer for kvinder i forskningssektoren. Seminaret indbød desuden til refleksioner på tværs af universiteterne om erfaringer og udfordringer i ligestillingsarbejdet.

Der var bred enighed om at seminaret styrkede samarbejdsmulighederne på tværs af institutionerne, og stor opbakning til seminaret som en fast mødeplatform en gang årligt, hvor erfaringer kan udveksles og ligestillingsarbejdet kan inspireres og kvalificeres.

GEAR:DK  er et netværk under universiteternes samarbejdsenhed AEU (Administrativ Efteruddannelse af Universitetsansatte).

Redaktionen afsluttet: 07.06.2018