Skip to main content
DA / EN

Første møde i GEAR:DK

Et nyt fællesskab for ligestillingsarbejdere på de danske universiteter er blevet etableret under navnet GEAR:DK. Netværket havde sit første møde på SDU.

SDU har været med til at tage initiativ til et nyt netværk af medarbejdere der arbejder strategisk og praktisk med ligestilling på de danske universiteter.

Netværket hedder GEAR:DK, Gender Equality in Academia and Research in Denmark.

GEAR:DK er et fagligt fællesskab med fokus på videndeling på tværs af universiteterne. Fokus er særligt på ligestillingsarbejde i praksis, og formålet er at styrke arbejdet med ligestilling bredt på danske universiteter. GEAR:DK er organisatorisk et netværk under universiteternes samarbejdsenhed AEU (Administrativ Efteruddannelse af Universitetsansatte).

På netværkets første møde, 12. oktober i 2017, inviterede SDU medlemmerne indenfor til en eftermiddag hvor netværket først og fremmest brugte tid på at blive bedre kendt med hinanden og konstituere netværket.  Desuden bød dagen på et inspirerende oplæg fra den norske KIF-komité, en komité nedsat af det norske kunnskapsdepartement der siden 2004 har sat fokus på køn og mangfoldig i norsk forskning. Eva Skærbæk, tidligere medlem af KIF-komitéen perspektiverede de norske komitémedlemmers oplæg.

GEAR:DK vil fremover mødes en gang årligt. Næste møde foregår i juni 2018, og afholdes som et to-dages seminar i Fredericia. Program og information findes på GEAR:DK's hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 12.10.2017