Skip to main content
DA / EN

Kønsdiversitet vigtig for innovation i forskning

Både Danmarks Innovationsfond og Det Forsknings- og innovationspolitiske Råd (DFiR) bød i efteråret indenfor til konferencer om koblingen mellem kønsdiversitet og innovation i forskning.

Sammen med repræsentanter fra flere af de andre danske universiteter deltog GET i begge arrangementer. Fælles for de to var enigheden om at Danmark er udfordret af frafaldet af kvinder særligt i de højere og faste stillinger i forskningssektoren.

Reel konkurrence

På DFiR's konference 19. september var projektet "Fremtidens forskerkarriere" på dagsordenen, og flere paneldeltagere og oplægsholdere påpegede en udfordring ved den nuværende danske stillingsstruktur: alle videnskabelige stillinger skal opslås til ekstern og åben konkurrence, men den interne talentpleje skal samtidig passes, og det er attraktivt at kunne fastholde talentfulde forskere ved at ansætte dem i faste stillinger. Mange stillinger har kun få ansøgere, og flere slås ikke op. Det gør det vanskeligt for eksterne ansøgere og midlertidigt ansatte reelt at gennemskue karrieremuligheder. 

Erhvervslivet som konkurrent

Universiteterne er desuden i stærk konkurrence med erhvervslivet om at rekruttere forskerne: mere stabile arbejdsvilkår, fastansættelser og højere løn kan gøre det attraktivt for forskerne at søge væk fra universiteternes mange midlertidige ansættelser og administrative arbejdsbyrder. Det kræver også større udholdenhed i dag at nå til tops: i dag tager det længere tid at bevæge sig fra ph.d.-graden til professorat end det gjorde for ti år siden. En hurtigere vej til toppen i fx det private erhvervsliv kan være mere attraktivt.

Inno stemningsfoto

DFiR's projekt syngliggør desuden at mænds og kvinders vej ind og op i forskningen foregår på forskellige vilkår: Kvinder med børn har dårligere udsigter til lønstigninger end mænd med børn. Flere kvinder end mænd med børn forlader desuden universitetssektoren.

Kønsdiversitet styrker konkurrenceevnen

Innovationsfondens Innotalk 1. oktober satte fokus på kønsbalancen på det danske arbejdsmarked generelt, med specifikt fokus på ubalancen i forskning, innovation,  entreprenørskab, tekniske og naturvidenskabelige fagområder. Her illustrerede bl.a. McKinsey og Microsoft hvordan en bredere kønsdiversitet leder til øget innovation og dermed bedre konkurrenceevne.

HKH Mary

Oplæg fra EU-Kommisær Margrethe Vestager og HKH Kronprinsesse Mary understregede vigtigheden af at arbejde aktivt med at sikre diversiteten, da normer og mønstre ellers vil fastholde den nuværende kønsopdeling på arbejdsmarkedet.

Redaktionen afsluttet: 19.09.2018