Skip to main content

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

mandag den 19. juni 2017 kl. 15.00 i

Bestyrelseslokalet på 1. sal

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 1. Præsentation af ny universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

 2. Bemærkninger til dagsordenen

 3. Økonomisk frirum 2017-2020
  Orientering

 4. Status på egendimensionering
  Orientering

 5. Testbaseret optag
  Orientering

 6. Universitetets uddannelsesberetning 2016
  Indstilling

 7. Prækvalifikation af nye uddannelser 2017-II
  Indstilling

 8. Status på byggesager

  8.1    Letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense
                  Indstilling

  8.2    Udvidelse af SDU Slagelse med Sdr. Stationsvej
                  Indstilling
                 

 9. IT-sikkerhed
  Orientering

 10. Center for Industriel Elektronik (CIE)
  Orientering

 11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

   

 13. Eventuelt  

     

Sidst opdateret: 03.07.2024