Skip to main content

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dagsorden:


Åbne punkter
 
1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2, 2021
Orientering
Supplerende fremlæggelse på mødet
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

3. Disponering af økonomisk råderum i 2021-2024
Orientering 
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager 

4. SDU’s strategi for finansiel risikostyring
Indstilling
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet

5. Status på Vores Verdensmål

5.1 Baseline og mål for SDU’s klimaaftryk i 2030
Indstilling
Supplerende fremlæggelse på mødet

5.2 Etablering af tværvidenskabeligt klimacenter på SDU
Orientering
Supplerende fremlæggelse på mødet

PAUSE

6. Universitetets Uddannelsesberetning 2020
Indstilling
Supplerende fremlæggelse på mødet

7. SDU’s forsikringsmæssige forhold
Orientering
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet
 
8. Status på byggesager
Orientering

8.1 Fastprisaftale på ny bygning til Mærsk McKinney Møller Instituttet (MMMI)
Orientering
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet

9. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

10. Meddelelser fra rektoratet

11. Eventuelt
 

Sidst opdateret: 03.07.2024