Skip to main content

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 9.00 via Microsoft Teams

 

med følgende dagsorden:

Åbne punkter


1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Campusstrategier og campusfordelt regnskab
Orientering
Campusdekanerne deltager: Simon Møberg Torp (Kolding), Ole Skøtt (Esbjerg), Jens Ringsmose (Slagelse) og Henrik Bindslev (Sønderborg) 

PAUSE

3. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2020
Orientering 
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

4. 1. udkast til indtægtsbudget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024
Indstilling
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

5. Årlig rapportering vedrørende SDU’s investeringspolitik
Orientering
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen deltager

6. Regulering af de selvejende videregående uddannelsesinstitutioners finansieringsmuligheder
Orientering
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen deltager

7. Fempunktsplanen

7.1 Præsentation af applikation om dimittendledighed
Chef for SDU Analytics Jacob Jensen deltager

7.1.1 Beskæftigelse
Indstilling

7.2 Studieintensitet
Indstilling

PAUSE

8. Medbestemmelse og medinddragelse
Orientering
Tidligere prorektor Bjarne Graabech Sørensen deltager

9. Status på optaget 2020
Mundtlig orientering

10. Opfølgning på observationslisten 2018
Orientering

11. Status på Byggesager

11.1. Status på implementering af SEA-reform  
Mundtlig orientering

12. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

13. Meddelelser fra rektoratet

14. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.07.2024