Skip to main content
DA / EN

Nyhedsbrev Oktober

Retsmedicinsk Institut lancerer det første nyhedsbrev målrettet vores rekvirenter.

Vi har med dette nyhedsbrev realiseret vor lyst til at skrive om det retsmedicinske arbejde. Vi har så mange interessante aktiviteter. Udgangspunktet for både forskning og undervisning er arbejdet for justitsvæsenet. Vi har et godt samarbejde med vore rekvirenter. Det er vort håb, at det retsmedicinske nyhedsbrev yderligere vil øge interessen for vort fag.

Læs i denne første udgave om den nye store landsdækkende forskningsindsats, som skal afklare, hvorfor sindslidende har en højere dødelighed og sygelighed end andre. Vi skriver også om retskemikernes deltagelse i politiets aktioner mod skunklaboratorier, om det nye børnehus og om den nye lærebog i retsmedicin.

Redaktionen afsluttet: 21.10.2013