Skip to main content
DA / EN
Bogudgivelse

Bogen The Ethics of Drone Design rammer hylderne

Dylan Cawthorne, der er droneforsker ved Syddansk Universitet, har netop udgivet bogen The Ethics of Drone Design: How Value Sensitive Design Can Create Better Technologies, hvor han diskuterer de etiske dilemmaer i forbindelse droneteknologiens ekstraordinære potentiale til at forandre den verden vi lever i – på godt og ondt.

Af Sune Holst, , 10-10-2023

”Hvis jeg bliver kørt over af en bus, så sørg for at få bogen udgivet!”

Sådan har Dylan Cawthorne sagt til venner og kolleger de seneste måneder. Så galt gik det heldigvis ikke. Dylan lever. Og bogen er nu ude. Bogen, det drejer sig om, er, The Ethics of Drone Design: How Value Sensitive Design Can Create Better Technologies. Og bogen er vigtig, ikke blot for Dylan Cawthorne selv, men også på et generelt plan, for den stiller skarpt på grænsefladen mellem forskning og etik, hvilket er vigtigt i en tid, hvor udviklingen går hurtigere end nogensinde før. Et vigtigt aspekt ved moderne teknologi er nemlig, at den gør det muligt for konsekvenserne af vores handlinger at omfatte en enorm mængde mennesker, både nu og i fremtiden.

”Målet med bogen er at overbevise mine ingeniørkollegaer om, at det er vigtigt, at vi tager os tid til at reflektere over, hvilke teknologier vi vil og ikke vil være en del af, og hvem vi vil og ikke vil samarbejde med. Personligt vil jeg ikke deltage i forskning i militærdroner. Er det kompliceret? Ja! Men vi har ansvar og vi gør en forskel, så derfor er det vigtigt at vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag,” siger Dylan Cawthorne.

Et moralsk kompas i en etisk tåge
Filmen Oppenheimer har gået sin sejrsgang i biografer over hele verden. Instruktøren Christopher Nolans fortælling handler om atombombens skaber, J. Robert Oppenheimer, som gav menneskeheden magten til at udslette sig selv. Oppenheimer gav os dilemmaer, vi aldrig før har haft. Kort opsummeret handler filmen derfor om konsekvenser. Konsekvenser af menneskelige handlinger og ny teknologi. Kan der trækkes paralleller til Manhattan-projektet og nutidens droneforskning? Ja, mener Dylan Cawthorne.

”Atombomben ændrede verden for altid. Der er forskellige teknologier, der i dag har potentiale til at ændre vores samfund. Måske ikke på samme måde, men dog på radikal vis, så der vil være et før og et efter. Kunstig intelligens er én af de teknologier; droneteknologien har også potentialet til det,” siger Dylan Cawthorne.

For ligesom Oppenheimers Manhattan-projekt ændrede historiens gang, ændrer dronerne strukturen i vores samfund fundamentalt, argumenterer SDU-forskeren for i sin bog. Dylan Cawthorne mener, at droner bliver en uadskillelig del af vores liv, der både forstærker og udfordrer vores værdier.

Ligesom Oppenheimer, hvis erkendelse af atomenergiens kolossale indvirkning førte til refleksion over etikken i hans skabelse, udfordrer Dylan Cawthorne ingeniører og forskere til at undersøge de afledte konsekvenser af deres opfindelser. Forskeren mener, at det er nødvendigt med dybtgående debatter om magtforhold, etiske ansvar og det komplekse net af samfundsdynamikker.

”Tænk over din forskning i en social kontekst og gør dig nogle etiske overvejelser. Vi troede tidligere, at teknologi bare var teknologi. En bombe er principielt bare en bombe, det er de mennesker, der bruger den, der gør den til det, den er. Men vi kan ikke længere fuldstændig adskille vores forskning fra den potentielle anvendelse. Vi må erkende, at der er menneskelige værdier indkapslet i den teknologi, vi fremstiller. Og så må vi som ingeniører gøre vores ret gældende, for vi HAR indflydelse.”

Dylan Cawthorne henviser i den sammenhæng til Project Maven, der var et projekt, hvor kunstig intelligens udviklet af Google-ingeniører kunne bruges til at udpege mål for militære droner. Tusindvis af Google-ansatte underskrev et brev, hvor de sagde, at de nægtede af være en del af projektet, hvorfor det blev stoppet.

”Det viser, at ingeniører har en stemme og en form for magt. Det kan også have massive økonomiske konsekvenser i visse brancher, hvis ingeniører vælger at strejke, så vi har en stemme, vi kan kræve bliver hørt.”

Anbefalinger til droneingeniører, virksomheder, lovgivere og borgere
The Ethics of Drone Design: How Value Sensitive Design Can Create Better Technologies argumenterer for, at vores moralske fremskridt skal følge med teknologiske fremskridt, ligesom bogen udforsker, hvordan droner påvirker menneskelige værdier, magtdynamikker og det komplekse netværk af moderne samfund.

Forskellige metoder fra ingeniørvidenskab, etik og kunst, såsom værdibaseret design, etiske rammer og spekulativt design, bliver præsenteret og giver et nuanceret syn på droner ud over den enkle god eller ond drone-dikotomi.

”For nyligt blev der udgive en bog med titlen The Good Drone, som bl.a. præsenterer, hvordan droner kan bruges i forbindelse social aktivisme, ytringsfrihed og meget andet. Før den bog handlede litteraturen på området ofte om droner til militært brug, som blev fremstillet som onde. For mig er disse fremstillinger sort-hvide og oversimplificerede. Jeg prøver at vise nuancerne. For grundlæggende vil teknologi komme visse folk til gode, men er en ulempe for andre. Det er ikke en simpel ligning, hvor du kan sætte alt det gode på den ene side og alt det onde på den anden,” siger Dylan Cawthorne.

Simpel og logisk opbygning
Opbygningsmæssigt introducerer Dylans bog fire prototype-droner, som forfatteren har skabt: Sundhedsdronen, overvågnings- og redningsdronen, den afrikansk kortlægningsdrone og åndelige droner. Hvert af de fire kapitler er bygget op omkring en skabelon, som begynder med etiske overvejelser efterfulgt af social kontekst og kulminerer i et teknologisk design.

Bogen afslutter med anbefalinger til droneingeniører, virksomheder, lovgivere og borgere for at fremme menneskelig og miljømæssig trivsel.

”Der er fundamentale udfordringer, når du skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Jeg nærer et forfængeligt håb om, at ingeniører bliver mindet om, at deres arbejde gør en forskel og har indflydelse på det omkringliggende samfund. Det er jo hele pointen med at være ingeniør, men det kan være kompliceret og vi er tvunget til at træffe svære beslutninger.”

Bogen er kort sagt tænkt som en værdifuld ressource for ingeniører, der er interesseret i droneteknologi, og tilbyder en omfattende udforskning af droners etiske dimensioner og praktisk vejledning til at designe droner, der er i overensstemmelse med menneskelige værdier og trivsel, set fra forfatterens synspunkt.

Du kan læse mere om bogen og bestille den her.

 

Redaktionen afsluttet: 10.10.2023