Skip to main content

X-Power: Stærkt samarbejde kommer hele Danmark til gode

SDU Electrical Engineering og Center for Industriel Elektronik (CIE) har fået del i de 31 millioner kroner, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget til testcentret, kaldet X-Power. Centret skal arbejde med effektelektronik. CIE har modtaget fem millioner kroner, som fordeles ligeligt mellem aktiviteter i Sønderborg og Odense.

Forskning er en god forretning, så enkelt kan det siges. Forskningsmæssige gennembrud inden for alle videnskabelige hovedområder er imidlertid afhængige af forskernes adgang til moderne og avancerede forskningsinfrastrukturer. Tænk for eksempel på databankers betydning for genomforskning, målestationers vigtighed for miljøvidenskab eller nødvendigheden af strålefaciliteter og rent-rumsfaciliteter for udviklingen af nye materialer og nanoteknologi.

CIE spiller vigtig rolle

Derfor er det også glædeligt, at staten igennem Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget til et nationalt center for pålidelighedstest af effektelektronik, kaldet X-Power. Samarbejde er ledet af Aalborg Universitet med deltagelse af FORCE Technology, DTU, Aarhus Universitet, samt SDU, hvor CIE kommer til at spille en vigtig rolle. Pengene blev bevilliget i november og projektet igangsat i januar. 

- CIE er et fyrtårn inden for effektelektronik, men det er Aalborg Universitet også. I forbindelse med X-Power samler vi kræfterne. Samtidig samarbejder vi tæt med Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) og en lang række vigtige virksomheder inden for dette område på begge sidder af den Dansk-Tyske grænse, siger leder af Mads Clausen Instituttet, Horst-Günter Rubahn. 

Syddanmark har en ekstraordinær styrkeposition inden for energieffektive teknologier, og særligt omkring Sønderborg er der et stærkt økosystem og stor koncentration af virksomheder. Branchen eksporterer for 34 mia. kroner årligt og er dermed én af de helt tunge drenge inden for dansk eksport.
- Men denne indsats kommer ikke blot Syddanmark, men hele kongeriget til gode, da hele målsætningen er opbygge en national infrastruktur, uddyber Horst-Günter Rubahn.

Vigtige laboratorier og testfaciliteter

Forskningsinfrastruktur kan tage form som en enkeltstående fysisk facilitet, der kan have en fast placering eller være mobil, som et distribueret netværk af for eksempel samlinger, laboratorier eller målestationer eller som en virtuel foranstaltning med onlineadgang.

Den næsten færdige CIE-bygning i Sønderborg vil huse faciliteter til test og analyse af fejlmekanismer i effektelektroniske systemer og komponenter. Det vil eksempelvis blive muligt at teste effektelektroniks pålidelighed i forhold til forskellige stressfaktorer såsom temperatur, fugt, vibrationer og el-net-grænseflader. 

Forskningsinfrastrukturen vil have relevans for den fortsatte øgede globale anvendelse af effektelektronik, som blandt andet skyldes overgangen af energiproduktionen til vedvarende energi. 

 
Redaktionen afsluttet: 02.04.2019