Skip to main content

To nye uddannelser godkendt på SDU Sønderborg – én forventes godkendt senere

Tirsdag d. 12 december godkendte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind to uddannelser, som fremadrettet vil blive udbudt på SDU Sønderborg. Der er tale om bacheloruddannelsen i Electronics og kandidatuddannelsen i Electronics. Diplomingeniøruddannelsen i Electronics er stadig under behandling i uddannelses- og forskningsministeriet, men forventes godkendt senere.

Uddannelserne bliver en del af det nyoprettede Center for Industriel Elektronik (CIE), og skal imødegå den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne i området oplever.

I Sønderborgområdet bliver der brug for at ansætte knap 1400 akademikere inden 2020, og det er håbet af de nye CIE-uddannelser vil afhjælpe den store efterspørgsel.

Der forventes følgende optag på uddannelsen: 20-25 (2018), 35 (2019-2020) og op til 60 fra 2025.
Uddannelsen kvalificerer de studerende til at håndtere udvikling af effektelektroniske løsninger under anvendelse af de nyeste teknologier og metoder - for eksempel konvertering i energisystemer (solceller og vindmøller), el-køretøjer, el-færger og desuden til udvikling af de tilhørende intelligente teknologier til styring, regulering og datakommunikation.

Kandidater fra uddannelsen kan stå for udviklings- og forskningsopgaver i virksomheder, der udvikler systemer såvel som komponenter, til elektriske anlæg og produkter - herunder elektrisk drevne køretøjer, konvertering af energi fra vindmøller og solceller.

Til kandidatuddannelsen forventes følgende optag: 10 i startåret 2020, 15 i 2021, 17 i 2022, 20 i 2023, stigende til 50 i 2028.
Aktiviteterne i det kommende center vil øge udviklingen af nye produkter og løsninger, som både kan styrke de eksisterende virksomheder og skabe nye virksomheder – og dermed løfte konkurrencekraften hos virksomhederne i regionen. Dette gøres ved blandt andet at etablere state-of-the art test- og laboratoriefaciliteter samt nye uddannelser.

Redaktionen afsluttet: 15.12.2017