Skip to main content
DA / EN

Innovativt sejlerudstyr fra MCI gøres klar til kommerciel produktion

Tillægsbevilling skal gøre innovativt sejlerudstyr, delvist udviklet på MCI, klar til kommerciel produktion.

Mads Clausen Instituttet har siden 2010 arbejdet sammen med Yacht Research Unit ved Kiel University of Applied Sciences om at udvikle et nyt innovativt præstations- og træningssystem til professionelle sejlere. Det grænseoverskridende INTERREG 4A-projekt hedder PerforManD, og projektets resultater har været så gode, at det nu har modtaget en tillægsbevilling til projektet på knap 1 mio. kroner.

 

Klar til kommerciel produktion

Oprindeligt modtog PerforManD ca. 3,5 mio. kroner i støtte fra INTERREG 4A-programmet under EU Regionalfonden, og målet var at udvikle et system, der måler og registrerer forskellige parametre ved sejleren og båden under sejladsen. Det er lykkedes, og det skyldes især en rigtig god fordeling af opgaverne mellem SDU og universitetet i Kiel. Mads Clausen Instituttet ved SDU har stået for udviklingen af sejlbådens sensorsystemer og tilhørende indlejrede hard- og software, og Yacht Research Group ved universitetet i Kiel har stået for udviklingen af dataanalyse-software. Systemet er som sådan færdigt, men med den ekstra bevilling kan partnerne nu i løbet af 2014 styrke hardwaren og udvide softwaren. Det betyder, at færdiggørelsen af prototypen når et niveau, hvor det vil være klar til kommerciel produktion ved udgangen af 2015.

- Specialviden om sensorer ved Mads Clausen Instituttet og særlige kompetencer indenfor båd- og sejlteknologi hos Yacht Research Group ved Kiel University of Applied Sciences har suppleret hinanden ideelt i dette projekt. Derfor kan vi nu føre projektet et skridt videre og gøre systemet helt færdigt og klar til produktion, forklarer projektleder hos Mads Clausen Instituttet Robert Brehm.

 

Til olympiske sejlere og ambitiøse amatører

PerforManD-systemet viser 3D bevægelse af båden, dens position, hastigheden over og under vandoverfladen, men også visuel information via et videolink om sejlenes position samt effektivitet og bølgeforhold. Dermed kan man analysere udførelsen af sejlmanøvrer, såsom når båden krydser. Det tyske olympiske sejlhold har været tilknyttet udviklingsprocessen og har løbende testet systemet. Det er fortsat målet, at holdet skal anvende systemet, når det er helt færdigt. Imidlertid er anvendelsesmulighederne nu udvidet, så med de nye funktioner vil systemet ikke kun kunne hjælpe professionelle sejlere med at optimere deres præstation, men også de ambitiøse amatører.

 

For yderligere information, kontakt venligst projektleder Robert Brehm, Mads Clausen Instituttet, SDU Sønderborg, tlf. 6550 1612 eller pr. mail til brehm@mci.sdu.dk.

 

Redaktionen afsluttet: 27.01.2014