Skip to main content
DA / EN
TEKNOLOGI

Ny teknologi vil forbedre miljøovervågning: AutoSPAN-projekt opdager PFAS-forurening med det samme

Forskningsprojektet AutoSPAN vil tackle PFAS-forurening og skabe en mere bæredygtig fremtid for vores vandmiljø.

Af Sune Holst, , 04-12-2023

"PFAS-forurening er en udfordrende global belastning, og vi har brug for innovative løsninger for at beskytte vores vandmiljø. AutoSPAN-projektet kombinerer avanceret teknologi og samarbejde mellem universitet og industrielle partnere for at levere en effektiv løsning til overvågning af vandkvaliteten. Vores mål er at skabe en teknologisk løsning, der kan identificere og håndtere PFAS-forurening hurtigt og effektivt. "

Sådan lyder det fra adjunkt Casper Kunstmann fra Mads Clausen Instituttet på SDU i Sønderborg. Forskeren står i spidsen for projektet AutoSPAN, hvis mål det er at udvikle en automatiseret prøvetagningsenhed, der gør det muligt for myndighederne at spore PFAS-forurening i realtid.

Teknologien kan blive afgørende for at håndtere de udfordringer, der hidtil har krævet manuel prøvetagning med lang svartid.

”Dette vil give myndighederne mulighed for at træffe nødvendige foranstaltninger med ultrakort varsel og beskytte vores vandressourcer," tilføjer Casper Kunstmann.

Sundhedsskadelige evighedsstoffer
PFAS udgør en omfattende gruppe af menneskeskabte kemiske stoffer, der akkumuleres gradvist i både mennesker og miljøet. De er kendt som ’evighedskemikalier’. Kemikalierne har vist sig at medføre alverdens dårligdomme, såsom leverskader, skjoldbruskkirtelsygdomme, fedme, fertilitetsproblemer og kræft.

PFAS-forbindelser kan forurene drikkevand og overfladevand, hvilket potentielt udsætter mennesker og økosystemer for sundhedsrisici. Disse stoffer kan sive ned i grundvandet fra steder, hvor de er blevet brugt eller udledt, såsom brandøvelsesområder eller steder, hvor brandbekæmpelsesmidler indeholdende PFAS er blevet brugt. Det er her, at AutoSPAN-projektet kommer i spil.

”Regnvand kan skylle PFAS fra forurenede områder og transportere dem til vandveje, søer og grundvand. Dette kan øge udbredelsen af PFAS-forurening og påvirke vandkvaliteten over større områder. Det er specielt i den sammenhæng, at vores teknologiske løsning vil være gavnlig. Den skal kunne identificere PFAS-forurening hurtigt og effektivt, så myndighederne kan reagere på det med det samme," forklarer Casper Kunstmann.

Projektet forventes at levere ikke blot pålidelige og gentagelige prøveindsamlinger, men altså også hurtigere felttests, der vil give myndighederne et bredere vidensgrundlag for at udvikle effektive oprydnings- og afhjælpningsløsninger. Casper Kunstmann bakkes op af leder af gruppen ’Nanophotonics’ under Mads Clausen Instituttet, lektor Jacek Fiutowski:

”Som det er nu, så skal en medarbejder fra VandCenter Syd ud at indsamle prøver, hvilket sker med et vist interval, f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden, hvorefter de sender prøven til et laboratorie og venter på svar. Vi vil i projektet udvikle et varslingssystem, så medarbejderne får en meddelelse om, at nu er der muligvis nogle interessante værdier, som i skal komme og kigge på,” forklarer forskeren.

Faktakboks
AutoSPAN-projektet bringer eksperter sammen inden for mikrofluidik, maskin- og software, fotonisk sensorteknologi og analytisk kemi. Samarbejdet mellem Det Tekniske Fakultet, VandCenter Syd og CPHNano A/S sikrer en helhedsorienteret tilgang til at løse PFAS-forureningens komplekse udfordringer.

Redaktionen afsluttet: 04.12.2023