Skip to main content
DA / EN

NanoSYD leder nyt stort EU-projekt om organiske solceller

FP7 Marie Curie programmet Initial Training Network (ITN) har bevilget ca. 29 millioner kroner til et nyt samarbejdsnetværk ledet af NanoSYD, Mads Clausen Instituttet. Projektet omhandler udvikling af nye typer energi devices baseredet på organiske materialer. I netværket skal der bl.a. forskes i samt udvikles nye typer solceller baseret på organiske tyndfilm, som i fremtiden skal være med til at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

14 Ph.d. forsknings-stipendiater i et netværk

Netværket består af fem universiteter, en forskningsorganisation samt to virksomheder fra hhv. Danmark, Italien, Østrig, Frankrig og Spanien. De går sammen om at løse nogle af de udfordringer, der eksisterer indenfor udviklingen af organiske energi devices såsom organiske solceller, der både er ekstremt tynde og lette, mekanisk fleksible og potentielt billige i forhold til de silicium-solceller, der er på markedet i dag. 

I netværket er der bevilget midler til 14 ph.d.-stipendiater, som skal undersøge forskellige aspekter af organisk baseret energi devices for samlet at forbedre den nuværende state-of-the-art teknologi på området. Dette sker bl.a. ved at forbedre effektiviteten samt levetiden af organiske solceller, og det er der fokus på i to af de nye ph.d.-projekter, der startes op hos NanoSYD. I samarbejdet indgår blandt andre Danfoss, der har et specielt fokus på levetidstest af større solcelle systemer.      

 

Uddannelse af fremtidens forskere og udviklere til industrien

Ved at sammensætte kurser fra de forskellige universitetspartnere på tværs af landene, samt tilføje træningsaktiviteter hos de industrielle partnere, vil der blive sammensat helt unikke uddannelser for de yngre forskere i netværket. Disse er sammensat med fokus på de kompetencer og kvaliteter, industrien vil efterspørge hos fremtidens forskere og udviklere på området. En efterspørgsel, der forventes at vokse kraftigt i fremtiden.

 

Projektet ledes af NanoSYD på Mads Clausen Instituttet. For mere information kontakt:

Adjunkt Morten Madsen: madsen@mci.sdu.dk

Professor Horst-Günter Rubahn: rubahn@mci.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 04.06.2013