Skip to main content

Horst-Günter Rubahn bliver formand for europæisk ph.d.-netværk

Den frie bevægelighed er én af EU-borgernes rettigheder og samtidig én af de grundpiller, som det danske samfund bygger på. Den giver ikke blot danske virksomheder mulighed for at få hænder fra andre EU-lande, men også studerende mulighed for at suge viden til sig rundt om i Europa. Derfor er det med stor stolthed, at vi kan annoncere, at Mads Clausen Instituttets leder, Horst-Günter Rubahn, er blevet formand for det europæiske ph.d.-netværk, PCAM, som giver studerende mulighed for udveksling imellem europæiske universiteter – og for at få et ‚Doctor Europaeus‘certifikat.

- Åbne grænse er en nødvendighed i Europa. Videnskabelig undervisning fra højeste hylde og træning på ph.d.-niveau må og skal være muligt i en europæisk kontekst. Derfor er det af afgørende betydning, at ph.d.-studerende har mulighed for udveksling mellem europæiske universiteter, siger Horst-Günter Rubahn.

For over 10 år siden var han med til at stifte det europæiske ph.d.-netværk PCAM (European Doctorate Physics and Chemistry of Advanced Materials), der netop har til formål at knytte båndene mellem europæiske universiteter tættere sammen, så udveksling af studerende kunne lettes. I dag er 15 universiteter fra Tyskland, Østrig, Polen, Litauen, Rusland, Frankrig, Spanien, Luxemborg og Italien en del af netværket. Studerende som er en aktiv del af udvekslingsprogrammet får udover vejledere fra forskellige universiteter også et certifikat som bevis på deres fleksibilitet, mobilitet og kendskab til europæiske kulturer.

De studerende kan få sparring på konkrete faglige, praktiske og personlige udfordringer i forbindelse med forskningsarbejdet. Det er målet at støtte op om de studerendes karriereudvikling og dermed støtte op omkring næste generation af fremragende forskere i Europa.

Horst-Günter Rubahn efterfølger den konstituerede formand, professor Gian-Paolo Brivio fra Università degli Studi di Milano-Bicocca.

- Professor Brivio har opbygget dette netværk og dannet en stærk, organisatorisk ramme. Det er jeg meget taknemmelig for. Nu er tiden inde til at intensivere vort arbejde og fylde rammen med et stort antal europæiske ph.d.-studerende, siger professor Horst-Günter Rubahn.

Den nytiltrådte formand ser det som sin fornemmeste opgave at intensivere den videnskabelige udveksling mellem de mest aktive forskergrupper i netværket, samt at nedbryde forhindringer i forbindelse med de studerendes frie bevægelighed.

- Vi vil gøre vores bedste for at finde økonomisk støtte til de studerende, som er interesserede i at udleve den europæiske idé.

Professor Horst-Günter Rubahn blev valgt til formand af repræsentanter af de 15 deltagende universiteter.  En post han overtog den 1.10.2018 og skal bestride frem til den 30.9.2022.  Du kan læse mere om netværket her: www.pcam-doctorate.eu.

 

 
Redaktionen afsluttet: 27.09.2018