Skip to main content
DA / EN

Projekt om grøn effektelektronik fik god start

Den 16. marts samledes seks Østersø-naboer for at skubbe Interreg-projektet ”Power Electronics for Green Energy Efficiency” godt fra start. Opstarten markerer begyndelsen på en indsats, der skal forøge forbruget af grøn energi ved hjælp af avanceret effektelektronik

Avanceret elektronik reducerer energispild
Efterspørgslen på energi vokser hurtigt, og samtidig ødelægger energiproduktionen klimaets økosystem. Der findes to overbevisende løsninger til dette dilemma: At producere mere grøn energi, for eksempel via store vindturbiner eller store solcelleanlæg, samt at undgå spild i transport og omformning af energi. Begge løsninger kræver ny elektronik, og her kommer projektet ”Green PE” på banen. Green PE sikrer en betydeligt mere effektiv kontrol og omformning af elektricitet i Østersøregionen.

Teknologier udfordrer udviklingen
Avanceret effektelektronik er baseret på bredbånds-halvledermaterialer (SiC og GaN), der anvendes som aktive elektroniske komponenter samt nye teknologier indenfor emballering, køling og fejlovervågning. Disse komponenter findes, men deres markedspotentiale er udfordret a lav volumen og høje priser. Indtil nu har virksomheder i Østersøregionen ikke fået realiseret behovet og potentialet for denne nye teknologi.
Projektet vil forøge regionale virksomheders, men også offentlige myndigheders, tilbøjelighed til at implementere avanceret effektelektronik. Der skal dannes strategiske alliancer og samarbejder mellem virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og myndigheder. Mere præcist skal der køres tre testforsøg af forskningsinstitutioner og industrivirksomhede indenfor områderne grøn energi, e-mobilitet og smarte bygninger, der skal danne eksempler for disse nye elektroniske komponenters potentiale.

MCI er drivkraft
Green PE udnytter et stærkt science- og teknologinetværk i Østersøområdet, der er blevet etableret via forhenværende Interreg IVB-projektet, Technet_nano, der løb fra 2011-2013 med Mads Clausen Instituttet i spidsen. Fra de helt tidlige stadier af den nye projektidé tilbage i 2014, har MCI igen været drivkraft som ansvarlig for at realiserer Green PE-projektet. I første omgang via et anlægsudgiftsstøttet etårigt testprojekt og nu via et konsortium af 18 partnere og 20 associerede partnere fra den regionale industri, forskningscentre og klyngeorganisationer fra Danmark, Tyskland, Sverige, Polen, Letland og Litauen.

MCI skal specifikt lægge vægt på e-mobilitet testforsøget, der sigter mod at demonstrere fordele og egenskaber ved avanceret effektelektronik. I denne sammenhæng skal den regionale virksomhed Banke Accessory Drives installere og teste avancerede elektroniske enheder på elektriske skraldebiler. Denne teknologi forventes at bringe omfattende økonomiske fordele kombineret med en reduktion i miljøforurening forårsaget af diesel-udstødningsgasser såvel som en markant reduktion af akustisk støj.


Redaktionen afsluttet: 27.04.2016