Skip to main content

Forsker på MCI er en af verdens mest lovende

For andet år i træk har Danmark et internationalt spirende forskertalent. På Syddansk Universitets gange går Dr. Vida Engmann, og i år modtager hun L’Oréal-UNESCO prisen som International Rising Talent. Det vidner om kvaliteten af det danske forskermiljø.

Normalt er Vida Engmann travlt beskæftiget på Syddansk Universitet i Sønderborg på NanoSYD. Her forsker hun i organiske og miljøvenlige solceller, og hun er allerede i en alder på 36 år pioner inden for sit område. 

”Problemet med organiske solceller er deres stabilitet. Solcellerne er lavet af en slags folie, der nedbrydes af solens UV-lys og ilt, og i mit arbejde fokuserer jeg på at forbedre den del. Jeg forsker i, hvordan kombinationer af kemiske forbindelser kan beskytte solcellerne, på samme måde som solcreme forhindrer UV-stråler i at skade vores hud,” forklarer Vida Engmann. 

De organiske solceller er et billigt supplement til de konventionelle siliciumsolceller. De organiske solceller er både fleksible, gennemsigtige, lette og har den laveste miljøpåvirkning sammenlignet med andre vedvarende energikilder. For Vida Engmann har det miljømæssige perspektiv en særlig plads i hendes forskerhjerte:

”Jeg vil meget gerne bidrage til, at stabile, holdbare organiske solceller kommer på markedet, og i sidste ende skaber en kulstofneutral verden”.

Verden har brug for flere rollemodeller

Sammen med 14 andre lovende kvindelige forskere i hele verden modtager Vida Engmann den fornemme L’Oréal-UNESCO pris som International Rising Talent. Siden 1998 har L’Oréal Fonden sammen med UNESCO arbejdet for at fremme kvindelige forskeres karriere. Og i 2020 er der fortsat brug for at sætte fokus på området – også i Danmark.

De nyeste tal fra Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse viser, at kun 23 procent af professorerne på danske universiteter er kvinder. Blandt lektorer er tallet 34 procent kvinder, og blandt adjunkter er 41 procent kvinder. 

Hos L’Oréal mener man, at en af måderne, hvorpå Danmark kan få flere kvinder i toppen af dansk forskning, er ved at skabe gode rollemodeller. Hvilket netop er målsætningen med prisuddelingen. 

”Der er brug for kvindelige rollemodeller, så flere kvinder kan blive inspirerede til at forfølge en karriere inden for videnskab. De lovende talenter viser, at det kan lade sig gøre at få succes. Yderligere ved vi, at priser er vigtige for de enkelte forskeres karriere og for deres forskning generelt. Vi er stolte over at se, at kvindelige forskere, som har L’Oréal-UNESCO International Rising Talent prisen på deres CV, står stærkt i forhold til at modtage andre priser”, siger L’Oréals Nordic Scientific Director Jeanette Haugel-Nielsen.

For forskningstalentet Vida Engmann er det en stor ære at blive anset som en rollemodel. Der er bestemt brug for kvindelige rollemodeller for at øge andelen af kvindelige forskere i Danmark, mener Vida Engmann: 

”For at skabe den næste generation af kvindelige forskere, skal unge piger se kvinder i videnskab som en mainstream trend. Først når vi når dertil, kan vi tiltrække de bedste og klogeste hoveder til at løse verdens største videnskabelige udfordringer”.

 
Redaktionen afsluttet: 08.03.2020