Skip to main content

Save the date! Indvielse af Center for Industriel Elektronik (CIE) d. 3. oktober 2019

Det er med stor glæde, at vi torsdag den 3. oktober 2019 kl. 14.00 indvier den nye CIE-bygning.

Af Sune Holst, , 02-09-2019

Den 3. oktober bliver CIE-bygningen officielt indviet. Selve indvielsen byder på taler ved partnerkredsen samt en fremvisning af den nye bygning og dens faciliteter. Efter den officielle indvielse byder vi på bobler og en let anretning. Vi håber på at se mange af vores kolleger, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Et unikt samarbejde blev indgået, da SDU, Danfoss, LINAK, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune i 2017 gik sammen og etablerede CIE. Parterne investerede hver især 35 millioner kroner – 175 millioner kroner i alt. Det er uden fortilfælde, at offentlige og industrielle partnere i den grad tager skeen i egen hånd og investerer massivt i egen fælles fremtid.

Vækstlokomotiver skal holde dampen oppe

Bag etableringen af CIE ligger en historie om succes. Syddanmark har en exceptionel styrkeposition inden for energieffektive teknologier; især omkring Sønderborg er der et stærkt økosystem og stor koncentration af virksomheder. Branchen eksporterer for 34. mia. kroner årligt. Til sammenligning eksporterer svineindustrien i Danmark for 27 mia. kroner om året.

Succesen har imidlertid været så overvældende, at virksomhederne i Syddanmark kommer til at mangle 800 elektronikingeniører inden for en årrække. Derfor er det helt essentielt, at CIE udbyder elektronikuddannelser på alle universitetsniveauer. På den måde imødekommer CIE nemlig den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne i området oplever.

Dimittender bliver boende og får fast arbejde

SDU excellerer ved at have campusser i seks forskellige byer spredt ud over det ganske land. Det betyder, at de studerende uddannes dér, hvor der er et behov. Tal fra SDU Sønderborg viser, at over 75  % af de færdiguddannede ingeniører bosætter sig og finder arbejde i Syddanmark. CIE kommer dermed ikke blot SDU, Danfoss og LINAK til gode, men også Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

Forskning til gode for en bæredygtig fremtid

Udover uddannelse hviler CIE på yderligere to ben, nemlig forskning og industrielt samarbejde. Forskningen er centreret om energieffektive teknologier. Ingeniører på CIE forsker intensivt i, hvordan komponenter kan blive mindre, bedre og endnu mere effektive, således at vindmøller og solceller kan blive endnu bedre og Danmark kan fastholde sin position som én af frontløberne indenfor klimavenlig energiteknologi.

Det illustreres også af det tætte industrielle samarbejde, som CIE er bygget op omkring. CIE’s forskere udvikler i tæt samarbejde med Danfoss en hurtigoplader til elbiler, som er betydelig hurtigere end de eksisterende og samtidig er mere skånsom over for miljøet. Få er klar over det, men der ligger sønderjysk effektelektronik i millioner af el- og hybridbiler i dag. Det skyldes først og fremmest Danfoss, men også det tætte samarbejde, som industrigiganten har med SDU og universitetets forskere. Det er tanken, at virksomheder skal se CIE som deres forlængede R&D-afdeling.

Det vil derfor være os en stor glæde at invitere alle til indvielsen af dette unikke initiativ, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører i Syddanmark er gået sammen om at fastholde en position som førende indenfor energieffektive teknologier ikke blot i Europa, men også på verdensplan.

Redaktionen afsluttet: 02.09.2019