Skip to main content
DA / EN

AutomationsBoost hjælper små og mellemstore danske produktionsvirksomheder

Regionens små og mellemstore virksomheder får nye automations-løsninger og digitalisering med nyt projekt på 38 mio. kroner

Region Syddanmarks Vækstforum og EU-Regionalfonden har begunstiget projektet AutomationsBoost med 38 mio. kroner, som skal udvikle nye produkter til automatisering, der kan anvendes bredt i danske små og mellemstore virksomheder (SMV-er). Projektet blev sat i gang i april i år og løber til 2019.

Høj miks, lav volumen
AutomationsBoost retter sig mod SMV-er, hvis produktion er kendetegnet ved høj miks og lav volumen - HMLV produktion. I sådanne produktioner er det en stor udfordring at finde løsninger, som både er tilstrækkelig fleksible og samtidig økonomisk bæredygtige. Med projektet skal der udvikles nye automationsprodukter til SMV-erne, og til dette arbejde tilknyttes en række systemintegratorer og virksomheder, der byder ind med innovative projektforslag. Disse forslag skal evalueres og godkendes af projektet.

Øget digitalisering i dansk produktion
Projektparterne består af Væksthuset i Odense, der er overordnet projektleder i samarbejde med SDU, RoboCluster og Mads Clausen Instituttet, samt Teknologisk Institut, Blue Ocean Robotics, Sønderborg Vækstråd og Udvikling Fyn. MCI varetager projektets forskningsopgaver og har fået tilknyttet Ph.d.-projektet ”Automatisering af HMLV “High-Mix Low-Volume” produktion hos danske SMVer”, der skal forsøge at øge brugen af automatisering og nye digitaliseringsteknologier i danske SMV-er.

En stor del af budgettet går til udvikling af ca. 10 generiske koncepter eller produkter. Ud af det totale budget på 38 mio. kr. udgør Mads Clausen Instituttets budget 3,6 mio kr. Projektet er blevet til på baggrund af det forhenværende EU-Regionalfondsprojekt AutoSyd samt søsterprojekterne Automation i Syd og Safir, der er gået sammen om at skabe AutomationsBoost.

For yderligere information, kontakt lektor Arne Bilberg på tlf. 6550 1629 eller e-mail abi@mci.sdu.dk.


Redaktionen afsluttet: 17.06.2016