Skip to main content

Bitten & Mads Clausen Fond bevilliger fem millioner kr. til udvikling af smarte materialer

Mads Clausen Instituttet (MCI) på SDU Sønderborg har gennem centret NanoSYD manifesteret sig som et forskningsmæssigt fyrtårn i absolut verdensklasse inden for nano- og mikroteknologi. Nu er MCI NanoSYD blevet bevilliget fem millioner kroner fra Bitten & Mads Clausens Fond, så centret kan tage det store skridt fra grundforskning til egentlig produktion i forbindelse med organiske solceller og andre smarte materialer.

- Bitten & Mads Clausens Fond har igennem mere end ti år været en grundsten i opbygningen af forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for den ’key enabling technology’ nanoteknologi, som vi i dag råder over i Sønderborg. Det er en uvurderlig hjælp i vores bestræbelser på at tage det næste skridt fra grundforskning til produktion’, siger leder af Mads Clausen Instituttet, Horst-Günter Rubahn. 

Det går fantastisk for solcellegruppen på SDU Sønderborg. Forskergruppen har igennem de sidste år fået publiceret artikler på stribe i højt ansete videnskabelige magasiner, samtidig med, at der er opnået store forskningsmæssige gennembrud inden for udviklingen af organiske solceller.

Dette har stor betydning ikke kun for selve solceller, men også for en række andre smarte devices, som kan printes i stor skala – alt lige fra superkondensatorer til energilagring, sensorer til næste generation af bløde robotter eller lys-emitterende transistorer til ultrahøjtopløsende, organiske monitorer. 

Organiske solceller og også andre printede tynd film kan relativt nemt integreres i vinduer, facader og andre dele af bygninger. Ligeledes kan de let installeres på bøjelige overflader. Det betyder, at strøm kan blive produceret der, hvor den skal bruges, nemlig i byerne. Strømmen kan også lagres direkte i bygninger og konverteres fx til lys. Dermed kan smarte tynd film blive en vigtig faktor i den omstilling til grøn energi, som verdens klimaudfordringer hastigt kræver. 

Forskningsmæssige syvmileskridt

Selvom organiske solceller lyder som en ren mirakelkur mod kulværkernes osende skorstene, og har vidtrækkende perspektiver i forhold til den grønne transformation, som vi befinder os midt i, så er der endnu et par forskningsmæssige hurdler, som skal overvindes, før solceller kan blive en garant for en CO2-neutral fremtid for os, vore børn og vores børns børn. 

Organiske solceller er nemlig ikke helt så effektive og holdbare som gængse silicium-solceller. Det er imidlertid lykkedes forskere på SDU Sønderborg at forlænge solcellernes levetid væsentligt, både ved at indføre nye kontaktlag i cellerne, og ved at stabilisere de lysabsorberende polymerer som cellerne er bygget op af.

-  Organiske solceller er fremtiden. Den grønne omstilling er i fuld gang, og organiske solceller er nu på et tidligt kommercielt stadie, hvor deres store potentiale bliver mere og mere tydeliggjort. Vi er i solcellegruppen hos SDU Sønderborg utrolig glade for at deltage i den udvikling. Bevillingen fra Bitten & Mads Clausens Fond vil styrke vores rulle-til-rulle faciliteter så vi kan løse de udfordringer der er i forhold til at masseproducere teknologien industrielt. Det er vigtigt i forhold til at vores videnskabelige resultater kan bidrage til at udbrede teknologien kommercielt, lyder det fra leder af solcellegruppen, lektor Morten Madsen.

Mads Clausen Instituttet har potentiale til at ændre markedet

For solcellegruppen hos MCI er målet at de forskningsmæssige gennembrud på sigt skal kunne bruges i en industriel massefremstilling af de printbare solceller. Et vigtigt skridt, som har potentiale til at ændre solcellemarkedet, som vi kender det. 

Til dette arbejder gruppen på opskalering af teknologien gennem rulle-til-rulle printprocesser. At gå fra at udvikle solceller på lille skala i laboratoriet, til at producere flere kvadratmeter af det, er imidlertid ikke nogen let eller billig proces. Det kræver udstyr. Heldigvis har Bitten & Mads Clausen Fond også set de vidtrækkende perspektiver og de krystalklare fordele ved organiske solceller og rulle-til-rulle teknologi generelt, hvorfor fonden har bevilliget hele fem millioner kroner til projektet. 

Pengene går til om- og udbygning af diverse rulle-til-rulle laboratoriefaciliteter, samt indkøb af en ny R2S nanoimprinter, en state-of-the-art S2S coater og nyt karakteriseringsudstyr. Disse tiltag vil ikke blot komme organiske solceller til gode, men også betyde, at NanoSYD kan udvikle bl.a. super kapacitorer og kunstige muskler. 

Mads Clausen Instituttet har på baggrund af bevillingen bland andet en målsætning om allerede fra september næste år at kunne fremstille effektive solcellemoduler i forskellige designs og farver, og på sigt også at fremstille nye typer fleksible devices der printes gennem rulle-til-rulle teknologi, netop for at udbrede smarte materialer konceptet til flere områder i fremtiden.

 

 
Redaktionen afsluttet: 11.06.2019