Skip to main content
DA / EN

Sønderborgs skoler skal sætte deres grønne aftryk

Skolerne i Sønderborg og omegn skal i de kommende måneder arbejde på at blive mere klimavenlige. Det er ikke blot et spørgsmål om, at et eventuelt hostende og harkende oliefyr skal udskiftes, nej der er tale om et storstilet projekt, som spænder helt fra de overordnede tiltag, til hvordan den enkelte elev selv kan gøre sit for at hjælpe den grønne omstilling på vej.

1911 var et godt år. Det var året, hvor den første flyvetur tværs over USA blev afsluttet i Pasadena. Turen, som strakte sig over 3417 miles, tog 49 dage. Der var ingen, der i den forbindelse tænkte over den CO2-udledning, som piloten Carl Rodgers lille åbne énmandsflyver udledte i den forbindelse. Eller hvor meget CO2-udledning fremtidige fly ville blive skyld i, for den sags skyld.

CO2-udledning, drivhusgasser og grøn energi var slet ikke noget, folk skænkede en tanke i 1911. Heller ikke, da den første røde mursten blev lagt til Sønderborgs Statsskole selvsamme år. Men det skal der gøres noget ved nu.

Eleverne skal gøre forskellen

Mads Clausen Instituttet(MCI) på SDU Sønderborg og House of Science er nemlig gået ind i North Sea Region Interreg-projektet ’2IMPREZS’, der går ud på at påvirke skoler til at blive mere energieffektive, primært gennem elevinvolvering. Eleverne stimuleres til at ændre deres energiadfærd via deltagelse i workshops og konkurrencer, der går ud på at få skolen til at undersøge energieffektive løsninger – og fx blive energirenoveret.
Det engelske ord ’impress’ kan både betyde at imponere og sætte aftryk. Det er håbet, at Sønderborgs skoler kommer til at gøre begge dele i forbindelse med ’2IMPREZS’-projektet.

MCI bidrager med workshops og forskning i smart energy applications, solceller og business models, og via denne forskning skal ingeniørstuderende undervise elever på gymnasierne. Det hele blev skudt i gang fredag d. 2. marts på Sønderborg Statsskole.

- ’2IMPREZS’ skal munde ud i en best practice-model for, hvordan man bedst kan engagere gymnasieelever til at blive bevidste om energi, energiforbrug samt omkostninger. Tanken er, at eleverne herved ændrer adfærd ift. energiforbrug. Derudover skal SDU udvikle en fysisk model (IEODM – Interactive Energy Optimization Demo Model), elever kan anvende til at overbevise beslutningstagere og skoleledere til at investere i energiforbedrende initiativer, fortæller SDU Sønderborgs tovholder for projektet, Lise Kanstrup.

Projektleder for House of Science, Birgitte Bjørn Petersen, er begejstret for det nye tiltag, som spiller fint sammen med andre klimavenlige tiltag i Sønderborg Kommune.

- Vi har visioner om at CO2-neutrale i 2029, vi har samarbejde med Unesco Learning City, vi har fokus på bæredygtighed og indsatsen Grøn Generation. Dette projekt binder det hele sammen.

Birgitte Bjørn Petersen fortæller videre, at samtlige folkeskoler i kommunen er udstyret med et energianlæg, men at dette sjældent bliver involveret i undervisningen.

- På andre skoler i andre lande, har de haft gode erfaringer. Hvorfor tænder varmeapparatet på en søndag, når der ikke er nogen på skolen? Er det de fem minutters udluftning midt på dagen, som trækker forbruget i vejret, eller er det i virkeligheden fordi lys og computere står og brænder, også når vi ikke bruger dem? Det er den slags uhensigtsmæssigheder, som eleverne skal spotte og være med til at eliminere, fortæller hun.

’2IMPREZS’ har otte partnere fordelt på fem lande – Belgien, Holland, GB, Tyskland og Danmark. MCI har tilsagn fra EUC Syd (HTX) samt Tønder Gymnasium om deltagelse workshops efter udviklingsfasen med Sønderborg Statsskole. Herefter vil øvrige gymnasier i regionen få tilbuddet om SDU’s energiworkshops. House of Science laver aktiviteter med grundskolerne i kommunen.

Aktiviteterne med gymnasier og grundskoler i Sønderborg er til dels baseret på input fra projektets Hollandske partner Stichting Energy Challenges, der har gennemført energikonkurrencer med grundskoler i Holland og opnået en reduktion i energiforbruget på 15% hos de deltagende skoler. I ’2IMPREZS’ forventer man at kunne opnå op mod 30% reduktion i energiforbruget hos visse skoler partnerlandene.

 

 
Redaktionen afsluttet: 23.03.2018