Skip to main content

’100% Climate Neutrality Conference’ i Sønderborg – løsningerne bringes i spil

På SDU/Alsion i Sønderborg afholdes den 30. september til den 2. oktober 2019 en international klimakonference, som sætter fokus på teknologiske klimaløsninger og hvad der virkelig virker ude i kommunerne. Sønderborg har med initiativet ProjectZero allerede skabt markante resultater, hvilket der vil blive givet eksempler på, ligesom SDU fortæller om de seneste nye teknologiske landvindinger.

Af Sune Holst, , 01-09-2019

Klimaet er en brændende platform. I disse dage helt bogstaveligt. Skovbrande i Amazonas, Angola og Den Demokratiske Republik Congo omdanner frodige regnskove i Sydamerika og Afrika til gold aske.

Det kræver handling. Ikke kun på nationalt niveau og lande imellem, men også på kommunalt niveau, hvor samarbejde og udveksling af viden imellem kommuner/byer i visse sammenhænge er hurtigere og mere effektivt, end når verdens nationer mødes til COP25 i Chile senere på året. Det er ’100% Climate Conference’ et godt eksempel på.

Grænseoverskridende konference

Den internationale klimakonference er blevet afviklet hvert andet år siden 2015, hvor Mads Clausen Instituttet, SDU tog initiativ til konferencen.

- Det er en løsningsorienteret konference. Vi som universitet kommer ikke med akademiske problemer, men med konkrete løsninger. Og så er der tale om en grænseoverskridende konference, hvor vi fra dag ét har haft held til at få utrolig stærke kræfter fra begge sider af den dansk/tyske grænse med på vognen, siger leder af Mads Clausen Instituttet, prof. dr. Horst-Günter Rubahn.

Som et eksempel på den effekt, som konferencen har haft, nævner Horst-Günter Rubahn, at Sønderborgs nye, imponerende Hotel Alsik ikke blot er et arkitektonisk vartegn, men også et udstillingsvindue, hvor resten af verden kan se, hvordan teknologiske løsninger fra Danfoss kan reducere CO2-udledning og energiforbrug.

- Jeg siger ikke, at vi kan tage æren for dette, men det er et eksempel på, at CO2-neutralitet og klimavenlige løsninger gennemsyrer alt her i Sønderborg, lige fra kommunen over industrien til vores medarrangør ProjectZero. Det er vi – og konferencen – en del af.

Slagkraftigt program

Sønderborgs ProjectZero vision har til formål at reducere Sønderborgområdets CO2-udledning til et rundt nul allerede i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs i virksomhederne. Også ProjectZeros direktør, Peter Rathje, er som medarrangør glad og stolt over klimakonferencen.

- Vi har fået sammensat et rigtig stærkt program, hvor du som konferencedeltager får masser af klimaviden og -erfaringer fra både kommuner, forskning og virksomheder.

Der forventes over 200 europæiske konferencedeltagere, som kan se frem til paneldiskussioner, workshops og en perlerække af talere.

- Det gælder bl.a. en af verdens førende klimaforskere, professor Sebastian H. Mernild fra Nansen Instituttet i Bergen, som også var redaktør på den senest udsendte IPCC klimarapport fra august.

Der skal handles nu!

Regeringens forståelsespapir lægger op til at Danmark skal udlede 70 procent mindre CO2 i 2030, end tilfældet var i 1990.

Et ambitiøst mål, men i Sønderborg er kommunen og ProjectZero endnu mere ambitiøse.

- Byrådet i Sønderborg godkendte ultimo 2018 Roadmap2025 som en samlet rammesætning for at realisere 75% CO2-reduktioner allerede i 2025. De mere end 50 delprojekter er allerede godt i gang baseret på partnerskaber og co-creation. Det er vigtigt, at der handles nu, fortæller Peter Rathje.

Kom og lær af Sønderborgs proces

En indsats, som er baseret på otte indsatsområder, der strækker sig fra ejerboliger, almene boliger, privat udlejning, privat transport, virksomheder, landbrug, tung transport og energiproduktion. Samlet er der beskrevet 52 projekter, som understøtter de igangværende initiativer indenfor energirenovering, grøn transport, borgerinvolvering, elektrificering og indfasning af vedvarende energiproduktion.

Peter Rathje opfordrer regeringen og ministrene til at styrke dialogen med forskerne og med de byer, som er gået aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne.

- Sønderborg og partnerne i bl.a. Energibyerne.dk har været i gang i mange år. Det er oplagt at bygge videre på byernes erfaringer, siger Peter Rathje.

Konferencedeltagerne kan se frem til at møde ledende forskere og repræsentanter fra projekterne CITIES, ActNow, RollFlex, Carpe Diem, Energibyerne.dk og ambitiøse Youth Climate Councils fra byer i både Danmark og Tyskland.

Der vil blive rig mulighed for at netværke, ligesom konferencedeltagerne vil blive præsenteret for innovative idéer, koncepter og løsninger, som skal gøre 100% klimaneutralitet til en realitet.

Redaktionen afsluttet: 01.09.2019