Skip to main content

Rekrutteringsprocessen omkring ansættelse af forskere (adjunkt, postdoc, lektorer og professorer)

Tidplan for ansættelse af adjunkter, postdoc, lektorer og professorer

Det må forventes, at tidsforløbet for ansættelse af adjunkt, postdoc, lektor eller professor tager omkring 6 måneder, i enkelte tilfælde længere tid.

Her finder du en beskrivelse af trinene i processen for rekruttering af en forsker

Skal du ansætte en adjunkt, postdoc, lektor eller professor uden dansk statsborgerskab, som skal have patientkontakt, skal du være opmærksom på kravene til opholds-/arbejdstilladelse, autorisation og sproglige færdigheder.

Læs mere om dette på International Staff Offices sider

 

 

 

 

Sidst opdateret: 21.09.2023