Skip to main content
navne

Vi har styrket forskerstøtteenheden

Syddansk Forskerstøtte har opgraderet med 2 nye medarbejdere. Byd velkommen til Eirikur Benedikz, der er dedikeret til det kliniske område, og til Lone Ladegaard Laursen der er EU-ekspert.

Syddansk Forskerstøtte (SydForsk) yder støtte og rådgivning til ansatte ved Region Syddanmark og det sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering.

SydForsk kan bl.a. hjælpe dig med

  • Finde fonde/opslag for finansiering af klinisk forskning
  • Fundingstrategier
  • Netværk og partneridentifikation
  • Identifikation af baggrundsinformation (policy)
  • Feedback på ansøgningstekst
  • Ansøgningers udformning og læsbarhed 
  • Tilpasning af ansøgninger til særlige vilkår (eks. NIH & EU)
  • Hjælp med ikke-videnskabelige dele af ansøgninger f.eks. budget, organisationsmodeller, impact, implementation, Gantt
  • Styring af ansøgningsprocessen (eks. EU-koordinatoransøgninger)
  • Og meget meget mere

Har du brug for hjælp og vejledning, så tag fat i os her

 
Eirikur Benedikz - Senior Forskerstøttekonsulent
Eirikur Benedikz

Email: eib@health.sdu.dk Telefon: +45 9350 7292

Lone Ladegaard - Senior EU-Forskerstøttekonsulent
Lone Ladegaard

Email: lol@health.sdu.dk Telefon: +45 2477 9009

Redaktionen afsluttet: 16.09.2020