Skip to main content
DA / EN
Forskning

Trafikulykker kan forebygges bedre med data fra de danske sygehuse

Ny forskning fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital viser, at der sker mange flere trafikulykker end politiet kender til, og at det er problematisk for den forebyggende indsats.

Af Nana Olejank Hansen, , 08-05-2024

Datagrundlaget fra sygehuset er større end politiet har mulighed for at registrere. Alligevel er det politiets data, Færdselskommissionen tager udgangspunkt i, når de arbejder med forebyggelse af trafikulykker.

Data indsamlet på sygehusene er hidtil blevet betragtet som supplerende, men det burde måske være omvendt, mener forskere fra Syddansk Universitet. Både politi og sygehus registrerer for eksempel hvilke transportformer, der er involveret i en ulykke, hvor mange personer, og skadens omfang. Sygehusene ser bare mange flere tilfælde.

Professor Jens Lauritsen, Klinisk Institut, SDU, og læge Kristian Kjærgaard står bag et nyt stort studie, hvor de har vist, at der er en meget høj overensstemmelse mellem de data, som politiet registrerer, og dem, som bliver registreret på sygehuset. Faktisk er over 93 % af registreringerne de samme. Det vil sige, at politiet og sygehuset er lige gode til at registrere. Forskellen er bare, at man på sygehusene har registreret mange flere tilfælde end hos politiet – og endda mere nøjagtigt.

Mere retvisende skadesvurdering

-Vi har data fra 6-10 gange flere ulykker, end politiet har. Derudover arbejder vi også med at registrere alvorligheden af ulykken ud fra en medicinsk vurdering. Den er altså mere præcis, forklarer Jens Lauritsen og supplerer:

- Det kan ikke overraske at lægerne er mere i stand til at vurdere skadesgraden. Nu er det også vist, at det er muligt at registrere transportmiddel, ulykkessituation og trafikantens rolle. Det sker gennem grundig og systematisk registrering på akutmodtagelserne.

Jens Lauritsen anbefaler derfor, at man begynder at planlægge trafik-forebyggelse ud fra sygehusenes data sammen med politiets.

Vurdering af skader

På Ortopædkirurgisk Afdeling er der i de senere år arbejdet med en klassificering af, hvor alvorlige personskaderne er efter en trafikulykke. Det giver en god indikator for, hvor alvorlig en skade er ud fra diagnosen.

Politiet bliver ikke altid inddraget

En af grundene til at sygehusene registrerer flere ulykker end politiet er, at politiet kun modtager anmeldelser i 10-15 % af de cirka 52.000 tilfælde af trafikulykker, der er om året i Danmark. Det inkluderer både bilister og cyklister, gående der påkøres og andre hændelser, der sker på vejene.

-Det er ikke altid, politiet bliver inddraget. I mange tilfælde klarer folk det selv, og tager direkte kontakt til sygehuset – derfor får vi så mange flere registreringer end politiet, forklarer Jens Lauritsen.

Datagrundlaget er vigtigt for at forebygge yderligere ulykker

Det kan gøre en forskel, når man har de rette data. For eksempel kan politiet målrette indsatsen ved færdselskampagner, så man sætter ind ved et vejkryds, hvor man kan se, at der er en særligt høj risiko.

-Vi har i mange år haft et rigtig godt samarbejde med Fyns Politi. De bruger Ulykkes Analyse Gruppens data indsamlet i Akutmodtagelsen, når de planlægger kampagner. De ser simpelthen på, hvor der sker flest ulykker, så de kan være til stede der. Det kunne man godt brede ud til hele landet, forklarer Jens Lauritsen.

Undersøgelsen udbredes til hele landet

Studiet er baseret på alle personer, der er kommet ind i årene 2015-2021 via Odense Universitetshospitals Akutmodtagelse efter en trafikulykke. Disse behandles af læger fra Ortopædkirurgisk Afdeling i samarbejde med plejepersonale og sekretærer fra akutmodtagelsen. Sekretærernes registrering af oplysninger er sammenlignet med politiets.

Ved hjælp af CPR-nummeret og dato for hændelsen har man meget sikkert kunnet sammenligne data.

-Vi har allerede vist, at vores data på sygehuset er meget præcise. En tilsvarende analyse er under planlægning i samarbejde med Danmarks Statistik. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om der er lige så stor grundighed og præcision i alle akutmodtagelser i hele landet.  fortæller Jens Lauritsen og uddyber, at hvis Færdselssikkerhedskommissionen skal bruge data fra hele landet, så skal de være sikre på, at data er præcise alle steder.

Hvad bliver registreret?

Der er flere overordnede kategorier for eksempel:

 • Skadested
 • Aktivitet – i det her tilfælde transport
 • Transportform
 • Modpart
 • Trafikantrolle
 • Anvendt sikkerhedstyr – det kan være sikkerhedssele eller hjelm

Under de enkelte kategorier finder man yderligere underkategorier, som uddyber ulykken.

Om studiet:

 • Jens Lauritsen har udført studiet sammen med Kristian Kjærgaard, læge og ph.d. fra SDU.
 • Alle data er samlet på Fyn fra 2015-2021. Fyn har cirka 470.000 indbyggere.
 • Der er indsamlet data om skader ved personer, som har været involveret i en trafikulykke. Data er indsamlet i Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital.
 • Der er registreret 21.562 skader, hvoraf 5.176 var alvorlige. Kun 10% af de mindre skader og 15% af de større skader var kendt af politiet. Det var typisk skader med børn, cyklister eller ”bløde trafikanter”, som politiet ikke registrerede.
 • Uheld og skadesomfang er registeret og disse data er blevet sammenlignet med politiets data ved hjælp af cpr-nummeret eller manuelt. 
 • Uheldet og skadesomfanget blev systematisk registreret på Akutmodtagelsen ved hjælp af et særligt kodekort - et skema, hvor der både kan registreres kategorier og underkategorier transportform, skadestype og geografi.
 • Alle data analyseres og formidles i anonymiseret form. Der videregives ikke oplysninger, som gør, at man kan genkende enkeltpersoner.
Mød forskeren

Jens Lauritsen er professor ved Forskningsenhed for Ortopædkirurgi og overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen. Ulykkes Analyse Gruppen har siden 1970’erne arbejdet med at registrere og belyse ulykker – herunder trafikulykker. Han har arbejdet med området siden 1980’rne, hvor hans licentiatstudie fastlagde dækningsgrad for arbejdet i Ulykkes Analyse Gruppen.

Kontakt

Mød forskeren

Kristian Kjærgaard er læge og ph.d. fra Syddansk Universitet. Han har siden 2021 været tilknyttet Ulykkes Analyse Gruppen som forskningsassistent.

Kontakt

Læs studiet

Studiet "Variation in traffic injury settings—same implication of hospital and police-based traffic injury data?" er publiceret i Journal of Transport & Health

https://doi.org/10.1016/ j.jth.2024.101782

Redaktionen afsluttet: 08.05.2024