Skip to main content
DA / EN

Navne

Tarec El-Galaly er ny adjungeret professor i hæmatologi

Tarec El-Galaly er overlæge og klinisk professor i hæmatologi ved Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AaU) og Forskningsenheden for Hæmatologi, AaU. I 2017 blev han tildelt Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris for enestående forskningsbidrag for forskere under 40

Tarec El-Galaly er anerkendt som en af de mest aktive kliniske og epidemiologiske forskere inden for maligne lymfomer i Danmark. På trods af sin relativt unge alder, har han produceret mere end 100 fagfællebedømte publikationer, heraf mere end 70 inden for de sidste 5 år. Størstedelen af hans publikationer er som første- eller sidsteforfatter, og flere er offentliggjort i indflydelsesrige tidsskrifter, herunder 5 artikler med første- eller sidsteforfatterskab i Journal of Clinical Oncology.

Tarec El-Galaly har et omfattende nationalt og internationalt netværk og har siden 2021 været medlem af EMA's videnskabelige rådgivende gruppe for onkologi/hæmatologi. Han har tidligere været ansat i Lægemiddelstyrelsen. Han har også tidligere i en 2-årig periode været Medical Director og Clinical Science Lead på forskningsprojekter i Roches hovedkvarter, Basel, Schweiz. Disse erfaringer har givet ham en god forståelse inden for medicinudvikling. 

Tarec El-Galaly er erfaren vejleder for ph.d.-studerende, herunder internationale mentorordninger på Karolinska Instituttet.

- Som adjungeret professor ved Hæmatologisk Forskningsenhed, HFE-X, vil Tarec El-Galaly styrke vores kliniske forskning inden for især ondartede lymfomer, og vi vil kunne drage nytte af hans omfattende internationale netværk og hans store erfaring som forskningsvejleder. Vores hæmatologiske afdeling er partner i OUH's eliteforskningscenter for cellulær immunterapi i hæmatologisk kræft, CITCO, og i den sammenhæng vil Tarec være en højt værdsat partner i etableringen af kliniske forsøg, fortælle forskningsleder og professor Niels Abildgaard.

Tarec El-Galaly og Hæmatologisk Forskningsenhed har samarbejdet om flere projekter i løbet af de seneste år. 

- Med min tilknytning som adjungeret professor forventer jeg, at vi kan udvikle et endnu tættere samarbejde om flere forskningsprojekter. Jeg er meget imponeret over, hvordan Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital har formået at etablere internationalt anerkendte forskningsaktiviteter, der spænder fra epidemiologi til celleterapier og fase-1-studier. Jeg ser frem til at lære af de erfarne forskere i afdelingen og blive involveret i disse aktiviteter, siger professor Tarec El-Galaly.

Mød forskeren
Tarec Christoffer El-Galaly

Tarec El-Galaly, adjungeret professor i hæmatologi ved SDU. Overlæge og klinisk professor i hæmatologi ved Aalborg Universitetshospital

Redaktionen afsluttet: 18.08.2022