Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Stig Borbjerg Laursen udnævnt til klinisk professor i Gastroenterologi og Gastrointestinal Endoskopi

Afdelingslæge, ph.d., Stig Borbjerg Laursen er d. 1. februar 2024 udnævnt til klinisk professor i Gastroenterologi og Gastrointestinal Endoskopi i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital (OUH).

Af Tomas Homburg, , 19-02-2024

Stig Borbjerg Laursen har gennem hele sin karriere haft stor interesse for gastrointestinal endoskopi (kikkertundersøgelse af mavetarmkanalen) og specielt øvre gastrointestinal blødning, herunder blødende mavesår. Hans forskning har taget udgangspunkt i arbejdet med patienterne, og han har gennemført en række studier med henblik på at optimere behandlingen af patienter med øvre gastrointestinal blødning.

Studierne har fokuseret på flere forskellige områder; herunder udvikling af metoder til at vurdere den enkelte patients behandlingsbehov som led i en mere skræddersyet behandling, nye behandlingsformer til at opnå blødningsstandsning, optimeret medicinsk behandling og forebyggende aflukning af arterier (profylaktisk embolisering) med henblik på at undgå tilbagevendende blødning fra mavesår. Han har ligeledes forsket inden for kikkert- og røntgenundersøgelse af galdevejene og bugspytkirtlens gangsystem (Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pancreaticografi (ERCP)) og oplæring af læger i udførelse af kikkertundersøgelser af mavetarmkanalen.

Stig Borbjerg Laursen er også en passioneret endoskopør, der føler sig veltilpas, når der skal standses en pulserende blødning fra et mavesår, fjernes en stor sten fra de dybe galdeveje eller ledes efter en polyp langt nede i tyndtarmen.

Siden 2012 har Stig Borbjerg Laursen været med i udviklingen af et internationalt forskningsnetværk inden for øvre gastrointestinal blødning i tæt samarbejde med Glasgow Royal Infirmary, UK, og Yale School of Medicine, USA. Netværket har muliggjort inklusion af patienter fra såvel USA, Skotland, England, Danmark, Italien, Spanien, New Zealand, Singapore og Israel i store kliniske studier på området.

Stig Borbjerg Laursen er glad for at undervise og har afholdt flere nationale kurser for læger og sygeplejersker i behandling af øvre gastrointestinal blødning. Han er for tiden i samarbejde med Nordic Phantoms med til at udvikle fantomer til hands-on undervisning af speciallæger i håndtering af patienter med svær blødning fra åreknuder i spiserøret og blødende mavesår. Fantomerne vurderes at kunne spille en central rolle i fremtidens speciallægeuddannelse og kan samtidig medvirke til at sikre opretholdelsen af lægernes kompetencer i centre med få patientforløb med svær blødning.

Ved siden af sit kliniske virke er Stig Borbjerg Laursen formand for det Fælles Endoskopiudvalg under Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) og bestyrelsesmedlem i Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE).

En af Stigs fremtidsvisioner er et ønske om et tættere arbejde mellem de endoskoperende centre i Danmark. Han har det sidste års tid haft stor glæde af et tæt samarbejde mellem Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH og Gastroenheden på Hvidovre Hospital inden for forskning, ERCP og Endoskopisk Ultralyd. Samarbejdet giver værdifuld faglig sparring og kan med stor sikkerhed forbedre patientbehandlingen på begge sygehuse. Tilsvarende tættere samarbejde med de andre danske centre vil kunne være til gavn for alle.

Stig Borbjerg Laursen blev uddannet som læge i 2007 ved SDU. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling om behandling af blødende mavesår i 2013. I perioden 2013-2017 var han postdoc og siden 2017 lektor ved Klinisk Institut, SDU. Han blev speciallæge i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi i 2022.

Samtidig med tiltrædelsen som professor udnævnes Stig Borbjerg Laursen til overlæge på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital.

Mød forskeren

Stig Borbjerg Laursen er 42 år og bor i Odense sammen med sin hustru og deres to drenge. Fritiden nyder han sammen med familien, under en gammel bil eller i haven.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 19.02.2024