Skip to main content
DA / EN

SDU lukker ned

Relevant information sendt ud den 12. marts 2020 kl. 00.01

Til alle ansatte og studerende på SDU

Statsministeren har på et pressemøde 11. marts kl. 20.30 meddelt, at strategien i forbindelse med Coronavirus nu er at forsinke spredningen i Danmark mest muligt.

Efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne har Uddannelses- og Forskningsministeriet derfor meddelt, at al fremmøde på universiteterne skal ophøre hurtigst muligt.

Alle ansatte og studerende opfordres i øvrigt til i denne ekstraordinære situation at udvise samfundssind og følge sundhedsmyndighederne og andre myndigheders løbende anbefalinger for social færden. Det vil sige begrænset social kontakt.

For dig som studerende

Alle studerende på universiteterne skal sendes hjem nu og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts 2020.

For dig som studerende betyder det, at al fysisk uddannelsesaktivitet (undervisning og prøver)på SDU’s lokationer stopper fra i aften den 11. marts 2020 og foreløbig til og med den 27. marts 2020.

Hvis du har brug for at afhente genstande på SDU’s lokationer, kan det gøres til og med torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00. Herefter skal du ikke møde op på SDU’s lokationer og dit adgangskort vil være deaktiveret foreløbig til og med fredag den 27. marts.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at opretholde uddannelsesaktivitet på anden vis i den periode, hvor SDU’s lokationer er fysisk lukket. Du vil få information herom hurtigst muligt via https://e-learn.sdu.dk/

Der vil i dit videre studieforløb og ved tilrettelæggelse af eksaminer m.v. blive taget højde for evt. forstyrrelser af dit studieforløb.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at SU-udbetalingerne til studerende fortsætter uændret, idet studerende forventes fortsat at opretholde studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Alle arrangementer er suspenderet i perioden.

Få mere information på https://mitsdu.dk/corona

For dig som ansat

Alle ansatte på universiteterne skal sendes hjem hurtigst muligt og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts 2020. Kun medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, vil få lov til at være fysisk tilstede på SDU’s lokationer.

For dig som ansat betyder det, at du til og med torsdag den 12. marts kl. 16.00 vil have fysisk adgang til SDU’s lokationer med henblik på at afhente genstande, der er nødvendige for hjemmearbejde, nedlukke forsøg, sikre forskningsresultater etc.

Ansatte med kritiske funktioner vil blive kontaktet direkte af deres nærmeste leder med henblik på at aftale den fysiske tilstedeværelse i den periode, hvor SDU’s lokationer er fysisk lukket.

Alle medarbejdere vil få løn under hjemsendelse.

Alle arrangementer og tjenesterejser er suspenderet i perioden.

Få mere information på https://sdunet.dk/corona

Tjenesterejser og udlandsophold  

SDU har besluttet, at alle tjenesterejser suspenderes de næste 14 dage.  

Medarbejdere, som aktuelt er i udlandet på tjenesterejse, bedes snarest muligt rejse retur til Danmark.  

Skulle der være enkelte medarbejdere på langvarigt ophold i udlandet (fx et halvt år i Sverige), skal man tage kontakt til sin nærmeste leder for vurdering om man skal blive eller rejse retur til Danmark nu. 

Egencia og tjenesterejser

På sdunet finder ud information om, hvordan man skal forholde sig i forhold til Egencia ved annullering eller udsættelse af rejser. Bemærk især forskellen på, om henvendelsen til Egencia skal ske på telefon eller mail

Læs mere: https://sdunet.dk/da/Vaerktoejer/love_regler_aftaler/Koersel/Rejser_via_travel.aspx?contentlang=da

Studerende og undervisere

Studerende og undervisere på SUND kan stille spørgsmål via nedenstående mail

sund-corona@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 12.03.2020