Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Professor med fokus på knoglesygdomme og deres behandling

Thomas Levin Geiser Andersen er udnævnt til professor i molekylær knoglehistologi og knoglepatologi ved Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital (OUH), Forskningsenheden for Patologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU), og Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (AU).

Af Tomas Homburg, , 09-02-2024

I det nye professorat vil Thomas Levin Geiser Andersen videreudvikle sin mangeårige knogleforskning, der er nationalt og internationalt forankret og anerkendt. Det er hans forskningsteams mål at kortlægge de cellulære processer involveret i vores fysiologiske knoglefornyelse igennem livet, og hvorledes denne proces ændres ved aldring, knogleskørhed, knoglemarvskræft, knoglemetastaser og andre mere sjældne knoglesygdomme. Her lægges der særlig vægt på at optimere den individuelle behandling af disse sygdomme og at udvikle nye tiltag til at diagnosticere og monitorere patienter via nationale og internationale projekter.

Thomas Levin Geiser Andersen er uddannet biokemiker og molekylærbiolog fra Københavns Universitet i 2001, hvorefter han blev ansat som leder af det histologiske laboratorie på Nordic Bioscience i Herlev, hvor han arbejdede med udviklingen af nye lægemidler til knoglesygdomme og en række andre sygdomme. I 2003 valgte han at skifte til akademisk forskning, hvorefter han blev ansat som seniorforsker i Afdeling for Klinisk Cellebiologi på Vejle Sygehus, ledet af professor Jean-Marie Delaissé. I den forbindelse flyttede Thomas med sin daværende hustru og børn til Jelling. Fra 2003 til og med 2018 koncentrerede hans forskning sig også om, hvorledes vores knogler konstant fornyes igennem livet, og hvorledes ændringer i denne proces fører til knogletab ved aldring, knogleskørhed og knoglemarvskræft. Her blev han desuden i 2008 adjunkt og i 2014 lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, alt imens han i 2013 forsvarede sin ph.d.-afhandling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. I 2018 etablerede han den årlige Danske Knogleforskningsworkshop, der stadig til dato er et årligt, tværfagligt samlingspunkt for alle danske knogleforskere.

I 2019 fik han ansættelse som lektor på tværs af Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, og Forskningsenhed for Patologi ved Klinisk Institut, SDU, og Retsmedicinsk Institut, AU, hvor han til dagligt leder det Molekylær Knoglehistologiske Forskningsteam (MBH lab). Her varetager han ud over sin knogleforskning også en europæisk forankret national knoglediagnostisk opgave. I 2023 etablerede han 'the Danish Spatial Imaging Consortium (DanSIC)', der er en national forskningsinfrastruktur med de nyeste molekylær-histologiske metoder.

Internationalt har Thomas Levin Geiser Andersen spillet en hovedrolle indenfor 'the International Society of Bone Morphometry (ISBM)', hvor han var præsident i 2020-2022, samt uddannelsen af den næste generation of knogleforskere indenfor 'the European Calcified Tissue Society (ECTS)'.

Thomas Levin Geiser Andersen vil varetage en 70% universitetsstilling som professor på SDU, en 20% universitetsstilling som professor på AU og en 10% klinisk stilling med diagnostiske opgaver på OUH. I professoratet vil han fortsætte sin daglige ledelse af MBH lab og DanSIC infrastrukturen, samt sin rolle inden for den såvel nationale som internationale knogleforskning.

Mød forskeren

Thomas Levin Geiser Andersen er 48 år gammel og opvokset i Køge, og han bor stadig i Jelling med sin hustru Yvonne og de tre af deres syv sammenbragte børn, der stadig bor hjemme.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 09.02.2024