Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Professor i lungemedicin på SDU og OUH

Ledende overlæge, ph.d. Jesper Rømhild Davidsen er udpeget til klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Af Tomas Homburg, , 01-02-2024

Jesper Rømhild Davidsens forskning fokuserer primært på, hvordan diagnostik og behandlingsmonitorering kan optimeres inden for hans speciale: patienter med sjældne lungesygdomme og interstitielle lungesygdomme, som er sygdomme i lungevævet, kronisk svampeinfektion i lungerne (kronisk pulmonal aspergillose (CPA)) samt tilstande opstået i forbindelse med lungetransplantation

Udfordringen i detektivarbejdet med at diagnosticere og behandle disse komplekse sygdomme og tilstande, oftest i et multidisciplinært samarbejde, er dét, der driver Jesper Rømhild Davidsen.

Uheldigvis kan kompleksiteten medføre, at det trækker ud med at stille diagnosen, og det kan have alvorlig konsekvens for patientens samlede prognose. Derfor undersøger Jesper Rømhild Davidsen via sin forskning, om nye metoder centreret omkring lungeultralydsskanning, specifikke molekyler i blodet, lungeskanninger og spørgeskemaundersøgelser kan være med til at optimere diagnostik.

Dette har medført både nationalt og internationalt forskningssamarbejde inden for forskellige undertyper af interstitielle lungesygdomme og dannet grobund for, at Jesper Rømhild Davidsen i 2022 fik etableret PUlmo-REuma (PURE) Frontlinjecenter ved OUH, et forskningssamarbejde med Reumatologisk Afdeling ved OUH omkring patienter med interstitielle lungesygdomme opstået på baggrund af autoimmun reumatologisk sygdom.

Sideløbende med sin forskning har Jesper Rømhild Davidsen haft fokus på at udvikle, planlægge og undervise på nationale kurser indenfor interstitielle lungesygdomme og HRCT-scanning. Han underviser ligeledes på forskellige nationale og internationale kurser inden for lungeultralydsskanning.

Om Jesper Rømhild Davidsen

Jesper Rømhild Davidsen blev uddannet som læge i 2002 ved SDU. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling ”Drug utilization and asthma control among young Danish adults with asthma” ved SDU i 2011, og blev speciallæge i lungemedicin i 2014. Siden da har han været ansat som overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på OUH med en afhopper til Rigshospitalet i 2015, hvor han subspecialiserede sig i håndtering af lungetransplantation, men også med subspecialiseringsophold i Italien, Frankrig og England.

Siden 2017, 2018 og 2022 har Jesper Rømhild Davidsen fungeret som funktionsansvarlig-, specialeansvarlig- og ledende overlæge. I 2015 blev Jesper Rømhild Davidsen tilknyttet Klinisk Institut ved SDU som klinisk lektor, hvor han siden har vejledt talrige specialestuderende, yngre kolleger samt ph.d.-studerende.

Jesper Rømhild Davidsen var i 2016 hovedinitiativtager til etablering af Syddansk Center for Interstitielle Lungesygdomme (SCILS) og med forbedring af kliniske standarder til internationalt niveau, som afspejles i opnåelse af Europæisk Reference Netværk (ERN)-LUNG støttemedlemskab i 2020 med etablering af yderligere nationalt og internationalt klinisk og forskningsmæssigt samarbejde.

Ud over etablering af SCILS og Frontlinjecenteret PURE har Jesper Rømhild Davidsen inden for de højt specialiserede områder implementeret transbronkial lungekryobiopsi til diagnostik af interstitielle lungesygdomme i 2017, og etableret formaliseret samarbejde med Rigshospitalet omkring lungetransplantation.

I 2018-2022 var Jesper Rømhild Davidsen formand for Lungemedicinsk Specialeråd i Region Syddanmark, og han har siden 2021 været formand for udvalget for interstitielle lungesygdomme under Dansk Lungemedicinsk Selskab samt sidder i bestyrelsen af det internationale CPAnet.
Jesper Rømhild Davidsen bor i Odense og er lykkeligt gift med Tine Busch Davidsen, der er onkologisk og palliativ børnefysioterapeut på OUH. Sammen har de Sara på 21 år og Simon på 18 år. Fritiden prioriteres på familie og venners selskab samt rejser, og når der skal kobles mentalt af, foregår det i løbesko, på mountainbike eller ved brug af lokal kultur.

Mød forskeren

Jesper Rømhild Davidsen er ledende overlæge og nu klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, SDU og Lungemedicinsk Afdeling, OUH.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 01.02.2024