Skip to main content
Navne

Professor i radiologi

Overlæge, ph.d. Ole Graumann er udnævnt til professor i radiologi og forskningsleder for området ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Ole Graumanns forskning har haft fokus på tre store fagområder indenfor radiologien: Uroradiologi, herunder nyretumorer og frysebehandling, klinisk ultralyd og kunstig intelligens inden for billeddiagnostik. Ole Graumanns forskning inden for disse områder har været en medvirkende faktor til, at Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU) har opnået stor international succes. Udover ovenstående områder har Ole Graumann arbejdet innovativt gennem flere år samt forsket i en række andre billeddiagnostiske metoder og teknikker til at diagnosticere og behandle en bred vifte af forskellige sygdomme. Han er kendt for et bredt tværfagligt samarbejde.

Sideløbende med forskningen har Ole Graumann udviklet og forsket inden for uddannelse, herunder brug af virtual reality (VR) i samarbejde med et SDU-startup-firma VitaSim. Arbejdet med uddannelse indbragte Ole Graumann den ærefulde titel som årets underviser i 2020 på først Klinisk Institut og herefter for hele SDU, hvor der er over 800 undervisere tilknyttet. I forløbet med etableringen af uddannelsesforskning har Ole Graumann etableret et frugtbart samarbejde med mange kliniske afdelinger, samt Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).

Ole Graumann har en særlig interesse i minimal invasiv behandling af kræft og er en af de førende eksperter i Europa inden for frysebehandling af nyrekræft. Han har opbygget et ekstremt effektivt teamwork-baseret CT-interventionsteam på en imponerende innovativ måde. Folk fra hele verden besøger teamet på OUH for at se og få inspiration fra arbejdsgangen. Ole Graumann oplærer desuden kollegaer i fryseteknikken og har uddannet mange kolleger i Nordeuropa.

Ole Graumann har gennem hele sin karriere været fagpolitisk aktiv og har siddet med i flere bestyrelser. Aktuelt er han kommende formand for Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab (DUDS) samt sekretær i Dansk Uroradiologiske Selskab.

Ole Graumann er vejleder for mange studerende og har skrevet og bidraget til en række videnskabelige artikler, samt bøger inden for faget radiologi.

Om Ole Graumann

Ole Graumann blev uddannet som læge i 2004 ved Aarhus Universitet. Han forsvarede sin ph.d. omhandlende komplekse nyrecyster i 2013. I 2016 blev han speciallæge i radiologi. Direkte efter sin speciallægeuddannelse tiltrådte Ole Graumann som forskningsansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital, hvor han arbejdede fra 2013-2016.

Fra juni 2016 har Ole Graumann været ansat som specialeansvarlig overlæge på OUH samt klinisk lektor på SDU. I 2019 blev han yderligere forskningsleder for den Radiologiske Forsknings- og Innovationsenhed (UNIFY) ved SDU. Samtidig med tiltrædelsen som professor i radiologi fortsætter Ole Graumann som specialeansvarlig overlæge på radiologisk Afdeling, OUH, og som forskningsleder for Radiologiske Forsknings- og Innovationsenhed (UNIFY), Klinisk Institut, SDU.

Ole Graumann er 46 år og bor i Kolding sammen med sin hustru og deres tre drenge

Mød forskere
Professor Ole Graumann

Ole Graumann, professor i radiologi, forskningsleder, ph.d. og overlæge

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 26.04.2022