Skip to main content
Professorater

Ny professor i klinisk biostatistik i diagnostisk forskning

Oke Gerke er tiltrådt som professor i klinisk biostatistik i diagnostisk forskning ved Forskningsenheden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin under Klinisk Institut, SDU og ved Nuklearmedicinsk afdeling, OUH

Oke Gerke er 47 år gammel og uddannet matematik-økonom fra Hamborg Universitet i 1998. Han forsvarede sin ph.d. om anvendelsen af fuzzylogik i statistisk hypotesetestning i 2001 og var ansat som biostatistiker i medicinalindustrien fra 2002 til 2006 (Schering AG, Berlin; Novartis Pharma AG, Basel), hvor hans arbejdsområder omfattede design, analyse, evaluering og afrapportering af kliniske forsøg. Siden januar 2007 har Oke Gerke været ansat som biostatistiker ved Nuklearmedicinsk Afdeling på OUH. Fra 2011 til 2018 var han lektor på Centret for Sundhedsøkonomi ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU, og den fagansvarlige underviser for statistikkurset i den nye bacheloruddannelse Markeds- og Ledelsesantropologi.

På Nuklearmedicinsk Afdeling gennemføres funktionelle tests og molekylær billeddiagnostik efter henvisning fra især andre afdelinger på OUH, og skjoldbruskkirtelkræft behandles med radioaktive lægemidler. Den tilhørende Forskningsenhed for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin beskæftiger sig med udvikling, afprøvning og implementering af diagnostiske tests og sporstoffer med henblik på optimering af patientforløb og fremtidig kræftbehandling med radioisotopterapi.

Oke Gerke har, blandt andet via tværfaglige projekter med specialer som Kardiologi, Øre-Næse-Hals og Urologi, gennem flere år haft et tæt samarbejde med klinikere på OUH og andre danske sygehuse. Han er desuden medlem af et internationalt forskningsnetværk om fleksible studiedesigns i diagnostisk forskning med deltagere fra Tyskland, Schweiz, England, Holland og USA. Oke Gerkes forskning har fokus på overensstemmelsen mellem gamle og nye diagnostiske metoder. Desuden forsker han i responsevaluering i kræftstudier ved PET-scanninger. Oke Gerke har siden 2007 bidraget til mere end 130 videnskabelige artikler og fungerer som reviewer for en lang række internationale tidsskrifter.

Oke Gerke er bosiddende i Skibhuskvarteret i Odense, gift og far til tre børn på 15, 12 og 7 år. Løbetræning og veteranfodbold i Østre Boldklub hører til fritidsinteresserne.

Oke Gerke
Oke Gerke

Forsker-CV

Redaktionen afsluttet: 25.09.2019