Skip to main content

Nye krav vedrørende kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr

Den 26. maj 2021 trådte Europa-Parlamentets og -Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr (MDR) i kraft. MDR fastsætter en række krav vedrørende kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

I forbindelse med de ny krav, blev der nedsat to nationale videnskabsetiske medicinske komiteer (VMK), som fremadrettet skal foretage den videnskabsetiske vurdering af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr i Danmark.  

Her på SDU og OUH er vi stolte over, at Benjamin Rasmussen, Cand.med. og 1. reservelæge på Radiologisk afdeling på OUH og SDU er blevet indstillet og har accepteret medlemskab i en af de nye videnskabsetiske medicinske komiteer.

Du kan læse meget mere om de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer, som skal varetage behandling af ansøgninger om afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål på de videnskabsetiske medicinske komiteers hjemmeside.


 
Benjamin Rasmussen - medlem af komité 1 i VMK
Benjamin Rasmussen
Redaktionen afsluttet: 22.06.2021