Skip to main content
Forskningsstrategi

Ny fælles forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH

Klinisk Institut og OUH lancerer nu den fjerde fælles forskningsstrategi. Ambitionerne er høje, for sammen vil vi skabe fremtidens patientbehandling for de mange, der har så stort behov for den.

Strategien har fået titlen ”Fremtidens patientbehandling”.

Den udstikker retning og handlinger for den fælles forskning på OUH og Klinisk Institut de kommende fem år.

Hovedtemaerne i strategien er

  • Forskning for og med patienter og pårørende
  • Evidensbaseret Medicin
  • Excellent forskningssamarbejde
  • Stærk forskningskultur
  • Attraktive karriereveje

Temaerne er udvalgt i forventningen om, at de kan skabe et solidt fundament for forskningen på OUH og Klinisk Institut, og et endnu tættere samarbejde, når vi flytter sammen på Nyt OUH og Nyt Sund.

Strategien bliver referencepunkt, når de enkelte afdelinger og forskningsenheder udarbejder strategier og planer for forskningen.

Du kan se forskningsstrategien her

Fremtidens patientbehandling

Klinisk Institut og OUH lancerer nu den fjerde fælles forskningsstrategi.

Se forskningsstrategien her

Redaktionen afsluttet: 17.12.2020