Skip to main content
Navne

Morten Blaabjerg ny professor i neurologi

Overlæge, ph.d. Morten Blaabjerg (44) er udnævnt til klinisk professor i neurologi i en kombineret stilling mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Morten Blaabjergs professorat er fokuseret på forskning i to områder. Dels forskning i bevægeforstyrrelser, hvor han står for kliniske studier og deltager i undersøgelser af sygdomsmekanismer, primært for Parkinson sygdom, i stamcelle-modeller. Dels indenfor autoimmun hjernebetændelse. Området dækker over nyopdagede sygdomme, hvor immunsystemet angriber hjernen.

Autoimmun hjernebetændelse er formentlig underdiagnosticeret og mistolkes ofte som psykiatriske sygdomme. Det kan behandles effektivt med immundæmpende midler, som Morten Blaabjergs forskningsgruppe forsker indenfor ved brug af dyremodeller, vævskulturer og stamceller, som kombineres med kliniske studier. Formålet er kort sagt at finde frem til, hvorfor patienterne bliver syge og hvordan de bedst behandles? Forskningsgruppen samarbejder med bl.a. universiteter i USA, England, Østrig og tester bl.a. ny medicin mod hjernebetændelse.

Morten Blaabjerg er uddannet fra SDU i 2006, hvor han færdiggjorde sin ph.d.-grad i neurobiologi i 2003 under medicinstudiet. Herefter var han på forskningsophold ved University of California, USA. Han blev speciallæge i neurologi i 2013 og har siden 2015 været overlæge ved Neurologisk afdeling på OUH afbrudt af en afstikker til Sjællands Universitetshospital 2016-2017 og siden august 2019 til nu på Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Morten Blaabjerg har siden 2010 været lektor ved Klinisk Institut, SDU. Han er desuden ansvarlig overlæge i klinisk for bevægeforstyrrelser på Neurologisk afdeling på OUH.

Mød forskeren
Morten Blaabjerg

Morten Blaabjerg, 44 år, klinisk professor i neurologi

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.03.2020