Skip to main content

Mindeord

Mindeord for Henrik Rode Eshøj

Henrik Eshøj døde den 1. oktober 2022 af alvorlig kræftsygdom. Han blev kun 41 år og døde altså i alt, alt for ung alder. Han nåede dog at sætte store aftryk i Forskningsenheden for Hæmatologi

Henrik var uddannet fysioterapeut, færdiggjorde sin sundhedsvidenskabelige kandidat-uddannelse i 2012 og afsluttede i februar 2017 sin ph.d. ved SDU med titlen ”Non-operative Treatment, Outcome Measurements and Clinical Characteristics in Patients with Traumatic Anterior Shoulder Dislocation”. Straks herefter blev Henrik ansat i vores forskningsenhed som projektleder på opbygning af en enhed for forskning i helbredsrelateret livskvalitet.

Henrik udviste fra start stor flair for organisering, indsamling og analyse af patient-rapporterede outcome data. Han fik hurtigt opbygget et internationalt netværk, herunder specielt i den nordiske myelomatose studiegruppe, men også i det større udland ved deltagelse i det internationale selskab for livskvalitetsforskning, ISOQOL. Henrik deltog her i flere arbejdsgrupper og var endvidere medleder af en af arbejdsgrupperne. Henrik bidrog til, at det lykkedes os at rekruttere professor Madeleine King fra Sydney University som adjungeret professor ved SDU og den hæmatologiske forskningsenhed.

Henrik opbyggede sit eget forskningsområde med udvikling og validering af nye instrumenter til indsamling af patient-rapporterede data. Han var også en dygtig og engageret underviser, og i 2021 blev han ansat i adjunktur ved Klinisk Institut. En lysende universitær karriere stod foran ham; MEN han blev så kort efter ramt af sin alvorlige sygdom.

Henriks død er et stort tab for vores forskningsenhed. Vi vil lægge vores kræfter i at sikre, at Henriks forskning og projekter kan blive videreført.

Henriks alt for tidlige død er selvfølgelig et endnu større tab for hans familie. Henrik efterlader ægtefælle og 4 børn.

Æret være hans minde.

Niels Abildgaard
Professor, Forskningsleder
Hæmatologi

Redaktionen afsluttet: 20.10.2022