Skip to main content

Bevillinger

Millionbevillinger til to unge forskertalenter fra SUND

De to bevillinger til Emilie Christensen og Sabina Wagner kommer fra Danish Diabetes and Endocrine Academy. Projekterne handler om henholdsvis forskning i forebyggelse af knoglebrud ved knogleskørhed og stigmatisering af personer med type 2-diabetes.

Af Nana Olejank Hansen, , 13-12-2023

I alt har 14 unge forskertalenter og to gæsteprofessorer modtaget en bevilling fra Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA). To af bevillingerne til unge forskere går til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU på henholdsvis Klinisk Institut og Statens Institut for Folkesundhed.

Emilie Christensen fra Klinisk Institut vil undersøge, hvordan man tidligt kan opspore og dermed forebygge knoglebrud ved personer med knogleskørhed. Sabina Wagner fra Statens Institut for Folkesundhed vil undersøge, hvordan stigmatisering påvirker personer med type 2 diabetes og hvordan man kan arbejde med det.

De 16 projekter, som har fået bevillinger dækker bredt i forhold til emner inden for diabetes og hormon-relaterede sygdomme, og projekterne omfatter både klinisk og basal forskning.

- Nogle forskere vil forbedre vores grundlæggende viden, mens andre vil se på udviklingen af konkrete redskaber og behandlinger. Vi har brug for begge dele for at forbedre forebyggelse, behandling og pleje af mennesker, der lever med diabetes og hormonrelaterede sygdomme, siger DDEA’s bestyrelsesformand, Allan Flyvbjerg.

Prevention of osteoporotic fractures through early detection of individuals at high risk - Testing the feasibility of a fully automated data-driven decision support tool in general practice.

Dette projekt skal undersøge, hvordan et digitalt værktøj til tidlig opsporing af personer i høj risiko for knogleskørhedsrelaterede knoglebrud kan indføres og bruges i almen praksis i Danmark. Knogleskørhed er den mest almindelige knoglesygdom i Danmark – op mod 700.000 danskere lever med knogleskørhed, men kun 175.000 er diagnosticeret. Man vurderer, at det årligt resulterer i over 44.000 nye knogleskørhedsrelaterede knoglebrud blandt borgere over 65 år, og tallet forventes at stige yderligere i fremtiden.

Projektet skal undersøge både de tekniske og menneskelige sider af at bruge digitale værktøjer til at forudse patienters risiko for kronisk sygdom i almen praksis. Dette gøres gennem tre studier, der bruger både kvantitative og kvalitative metoder.

Projektet skal lægge grundstenene for nye forebyggende strategier inden for knogleskørhed, og skal på lang sigt bidrage til forbedret håndtering af sygdommen i det danske sundhedsvæsen. 

Stigmatisation of people with type 2 diabetes: Relations to weight and strategies to overcome stigma and its negative impact on health within Danish healthcare settings.

I store dele af verden er overvægt en af de mest stigmatiserende tilstande, der findes, og flere studier tyder på, at vægtstigma har stor betydning for det psykiske og fysiske helbred blandt personer med overvægt. For eksempel kan vægtstigma bidrage til forstyrret spisning og vægtøgning. Mange personer med type 2 diabetes har også overvægt, men vi ved meget lidt om, hvordan og hvor meget de oplever stigma relateret til deres vægt, og hvordan dette stigma påvirker deres egenomsorg og psykosociale helbred. Samtidig kan type 2 diabetes i sig selv være forbundet med stigma, der kan påvirke det psykiske såvel som fysiske helbred negativt. 

Der mangler viden om samspillet mellem diabetes- og vægtstigma samt hvorvidt og hvordan de på forskellig vis påvirker personer med type 2 diabetes. Internationale studier peger på, at sundhedsvæsenet er et af de steder, hvor personer med overvægt og/eller type 2 diabetes oftest oplever at blive stigmatiseret. Dog er der ingen studier, der har undersøgt, om danske sundhedsprofessionelle (bevidst eller ubevidst) stigmatiserer personer med type 2 diabetes. Desuden er det oplagt, at der i sundhedsvæsnet tilbydes vejledning og støtte, der kan hjælpe personer med type 2 diabetes til at tackle det stigma, de oplever fra andre, eller som de har internaliseret. 

Derfor bør der udvikles en indsats, der kan implementeres i det danske sundhedsvæsen, og som dels imødegår det stigma, som personer med type 2 diabetes i Danmark oplever, og dels reducerer de negative konsekvenser, som stigma kan medføre. 

 

Mød forskeren

MSc Emilie Christensen, Klinisk Institut

Kontakt

Mød forskeren

MSc Sabina Wagner, Statens Institut for Folkesundhed

Kontakt

Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA)

Om forskningsbevillingerne:

  • I alt har DDEA uddelt 10.450.000 DKK.
  • Af de 16 forskere er ni kvinder og syv mænd.
  • De skal forske på institutioner på tværs af Sjælland, Jylland og Fyn.
  • Næste ansøgningsrunde åbner til juni 2024.

Læs mere om de 16 bevillingsmodtageres projekter her

Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA)

DDEA er et akademi, som vil fremme forskning i verdensklasse for at forbedre forebyggelsen og behandlingen af diabetes og klassiske hormonsygdomme. Akademiet støtter unge forskertalenter i Danmark gennem uddannelses- og netværksaktiviteter samt forskningsbevillinger.

DDEA er støttet af Novo Nordisk Fonden 2023-2027

Redaktionen afsluttet: 13.12.2023