Skip to main content
Adjungeret professor

Ny adjungeret professor i Radiologi

Radiologisk Forskningsenhed ved Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU, har tilknyttet Maryann Hardy som adjungeret professor

Selvom der sker stor udvikling i antallet af forskeruddannede radiografer, er der lang vej til at udnævne en dansk professor i radiografi. Derfor har Radiologisk Forskningsenhed ved Odense Universitetshospital  og Klinisk Institut, Syddansk Universitet tilknyttet Maryann Hardy som adjungeret professor. Maryann Hardy er Professor of Radiography & Imaging Practice Research fra Faculty of Health Studies ved University of Bradford, UK.

Forskningsmæssige fokusområder

Maryann Hardy er uddannet radiograf og har publiceret talrige artikler og bøger, særligt indenfor børneradiografi. Derfor er hun også et kendt ansigt på de internationale kongresser, hvor hun har holdt mange oplæg. Som adjungeret professor vil hun besøge afdelingen med jævne mellemrum og deltage i en række projekter og andre aktiviteter for at styrke forskningen på afdelingen, særligt indenfor børneradiografi. Især den højt specialiserede funktion vedrørende udredning af børnemishandling er i fokus. Forskningsradiograf, postdoc Bo Mussmann har sammen med Maryann beskrevet en forskningsplan med titlen ”Radiographers’ Role in Population Safeguarding: Non-accidental Injury (NAI) / Suspected Physical Injury (SPI)”. Forskningsplanen indeholder en række projekter, der anskuer emnet fra forskellige vinkler, og skal blandt andet undersøge dosisforhold, radiografers kompetencer og andre aspekter i forbindelse med mistanke om børnemishandling. Alle projekterne har en klar radiografisk vinkel og vil blive udført både i samarbejde med børneradiografer, kliniske afdelinger og med international deltagelse.

Strategisk erfaring 

Udover forskning fungerer Maryann som mentor og konsulent i udviklingen af forskningsenheden. Forskningsenheden vil trække på Maryann Hardys strategiske erfaring som Vice President i British Institute of Radiology samt hendes store erfaring med forskning, der har fokus på at sætte patienten først. Det betyder, at forskningsenheden får en stærk medspiller i forhold til at nå de strategiske mål om at øge antallet af publikationer med patientrapporterede outcomes. Maryann Hardy vil endvidere bidrage til forskningsenhedens igangværende udvikling i forhold til at understøtte forskning indenfor alle vores teams og sektioner.

Stillingen som adjungeret professor er ulønnet, men der er hentet en bevilling på 120.000 kr. til at dække rejser og ophold i perioden. Desuden er Maryann i forvejen involveret i et CT--projekt i afdelingen, som ISRRT har støttet med ca. 40.000 kr.

Radiologisk forskningsenhed har øget forskningsaktiviteten markant over de senere år og satser blandt andet på tværfaglighed i forskningen. Med en radiograf-professor på holdet, vil enheden stå endnu stærkere i sin målsætning om at lave forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Redaktionen afsluttet: 09.07.2019