Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Mark A. Ainsworth udnævnt til leder af Ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Professor, dr.med., ph.d. Mark A. Ainsworth er udnævnt til leder af Ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Han tiltrådte 1. marts 2024.

Af Tomas Homburg, , 03-04-2024

Mark A. Ainsworth (62) har undervist medicinske studenter gennem mere end 25 år og har i samme periode været vejleder for flere ph.d.-projekter, hvilket har givet ham lysten til at gå dybere ind i arbejdet omkring drift og videre udvikling af den velfungerende ph.d.-skole på Det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU.

– Det er en stor ære og glæde at overtage posten som ph.d.-skoleleder. Jeg har altid brændt for forskning, undervisning og vejledning. Jeg håber, at jeg i min nye stilling kan være med til at sikre videnskabelig uddannelse af højeste kvalitet, fortæller Mark A. Ainsworth.

- Derfor er Mark A. Ainsworth den helt rette afløser for Christian Godballe på posten. Mark har meget stor erfaring og viden inden for hele Ph.d.-skolens område, og han har tyngden til at styre Ph.d.-skolen videre på bedste vis som afløser for sin udmærkede forgænger på posten, lyder det fra dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mark A. Ainsworth udfører klinisk forskning inden for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, herunder Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa. Han er overlæge og professor ved Afdeling for Medicinsk Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU).

Han har været hovedansvarlig for flere nationale og internationale, ikke-industrisponsorerede kliniske lægemiddelforsøg til belysning af brugen af biologiske lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Han har netop iværksat endnu et sådant studie. Industrien leverer talrige studier til belysning af biologiske lægemidlers sikkerhed og effekt; men disse retter sig primært mod at skabe evidens for, hvornår man skal påbegynde behandling, ikke hvornår man i givet fald kan ophøre med behandling eller reducere dosis. Sidstnævnte er klinisk meget interessant, men selvfølgelig ikke særlig interessant rent kommercielt. Af hensyn til fastlæggelse af behandlingsstrategier, er det vigtigt at sidstnævnte problemstilling også belyses i kliniske forsøg.

Mark A. Ainsworth har været tilknyttet Odense Universitetshospital som overlæge siden 2018. Han fik sin lægeeksamen fra Københavns Universitet i 1986. I 1992 opnåede han en ph.d.-grad og i 2000 en doktorgrad, begge fra Syddansk Universitet. Han har været ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitet fra 2010 til 2018. Siden 2021 har Mark A. Ainsworth været professor ved SDU. Han har indtil videre nået en videnskabelig produktion på 127 publikationer (Web of Science) i internationale og nationale videnskabelige tidsskrifter.

Mark A. Ainsworth afløser Christian Godballe på posten, som han har bestridt siden 2018. Under Christian Godballes ledelse har mere har 624 personer opnået en ph.d.-grad, og der er indskrevet 815 nye ph.d.-studerende.

Mød forskeren

Mark A. Ainsworth er ny leder for Ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Mark A. Ainsworth er født i Odense i 1961. Han er bosat i Odense.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.04.2024