Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

En ph.d. fortæller: Maria Hornstrup Christensen

Projektet undersøgte hvilken betydning graviditetsdiabetes har i forhold til det fremtidige helbred.

Hvad er titlen på din afhandling?

FUDGE-studiet – Future health and Gestationel diabetes (Fremtidigt helbred efter graviditetsdiabetes).

 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Forskningsenheden på Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital samt Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Dorte Møller Jensen. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Hvilken betydning har graviditetsdiabetes i forhold til det fremtidige helbred?

 

Hvad fandt du ud af?

FUDGE-studiet viste, at kvinder, der har haft graviditetsdiabetes har en højere risiko for at få hjertekarsygdomme, psykiske lidelser og nyresygdomme sammenlignet med kvinder, der ikke har haft graviditetsdiabetes. Det er velkendt, at sandsynligheden for at udvikle en egentlig diabetes er ca. 10 gange større, når man tidligere har haft graviditetsdiabetes, og at diabetes er en risikofaktor for en række andre sygdomstilstande. En efterfølgende diabetes vil derfor kunne forklare den større risiko for hjertekarsygdomme, psykiske lidelser og nyresygdomme, som vi fandt. Imidlertid viste resultaterne fra FUDGE-studiet, at risikoen var højere selv hos de kvinder, der ikke efterfølgende udviklede diabetes. Dette betyder, at uafhængigt af diabetesudvikling, er det langsigtede helbred hos kvinder med graviditetsdiabetes væsentligt forringet.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

FUDGE-studiet er et registerbaseret kohortestudie, hvor vi anvendte data fra de danske registre i form af diagnosekoder fra hospitalskontakter samt indløste recepter af udvalgte lægemidler. Studiepopulationen bestod af samtlige kvinder, der har født én eller flere gange i Danmark i studieperioden fra 1997 til 2018. Graviditetsdiabetes var vores eksponering og blev defineret som tilstedeværelse af diagnosekoden for graviditetsdiabetes i én eller flere graviditeter i løbet af studieperioden. Udfaldene var hjertekarsygdomme, psykiske lidelser og nyresygdomme og blev baseret på diagnosekoder og/eller lægemiddeldata. Kvinderne blev fulgt fra 6 uger efter fødsel og indtil førstkommende af udfald, emigration, død eller studieperiodens afslutning.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne fra FUDGE-studiet viser, at dét at have haft graviditetsdiabetes har betydning for ens helbred i form af øget risiko for en række sygdomstilstande også længe efter, at man har født. Studiet understreger dermed vigtigheden af, at det store fokus, der er på betydning af graviditetsdiabetes under graviditeten, fortsætter efter fødslen. Fremtidig forskning vil kunne afdække, hvordan man bedst tilrettelægger opfølgningsstrategier med henblik på at forebygge eller reducere risikoen for at udvikle sygdom samt med henblik på tidlig diagnostik og behandling for at mindske konsekvenserne af sygdom efter graviditetsdiabetes.

Mød forskeren

Maria Hornstrup Christensen er tilknyttet forskningsenheden på Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital samt Klinisk Institut ved Syddansk Universitet.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Forsvaret fandt sted d. 23. november 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 19.12.2023