Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Malene Grubbe Hildebrandt bliver klinisk professor i nuklearmedicin

Overlæge, ph.d. Malene Grubbe Hildebrandt er per 1. januar udnævnt til professor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH.

Af Tomas Homburg, , 21-02-2024

Siden 2018 har hun været seniorforsker i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og leder af OUH’s Frontlinjecenter PREMIO (Personalized Response Monitoring in Oncology). Fra januar 2024 vil Malene Grubbe Hildebrandt og hendes kollegers forskning i PREMIO danne grundlag for et større europæisk samarbejde, PREMIO COLLAB, som hun skal stå i spidsen for. De har for nylig modtaget en bevilling til projektet på 60 millioner kroner fra EU-Kommissionen.

Kernen i det europæiske projekt er at undersøge, hvordan PET-scanninger kan bruges til at evaluere behandlingsrespons hos patienter med uhelbredelig brystkræft. Målet er at forlænge overlevelsen for denne patientgruppe med op til et år – fra en gennemsnitlig overlevelse på ca. 3 år til ca. 4 år.

Malene Grubbe Hildebrandts vision er at skabe større evidens inden for kliniske diagnostiske retningslinjer gennem forskningsprojekter, der inddrager patienter som partnere og dermed sikrer relevansen for patienterne. Hun ser en fremtid, hvor nuklearmedicin spiller en større rolle i sundhedsvæsenet, især inden for det voksende felt for udvikling af målrettet strålebehandling til kræft, kendt som radioligandterapi.

Malene Grubbe Hildebrandt har også haft stor indflydelse på uddannelsen på SDU. Hun har været den drivende kraft bag Forskningsprofilen på medicinstudiets 11. semester på SDU. Malene er medlem af behandlingsrådet på OUH, formand for arbejdsgruppen Stærk Forskningskultur på OUH/SDU, og bestyrelsesmedlem i DBCG (Danish Breast Cancer Group), hvor hun har bidraget til de billeddiagnostiske retningslinjer.

Malene Grubbe Hildebrandt har over 15 års erfaring som klinisk lektor ved Klinisk Institut, SDU, og mere end et årtis erfaring som overlæge i Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH. Her har hun også siden 2019 fungeret som forskningsleder. Udover en opnået ph.d.-grad har hun en kandidatgrad i Klinisk Epidemiologi fra det prestigefyldte Erasmus Universitet i Rotterdam.

Mød forskeren

Overlæge, ph.d. Malene Grubbe Hildebrandt er per 1. januar udnævnt til professor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 21.02.2024