Skip to main content

Professor

Lars P. Schødt Riber er udpeget til klinisk professor i hjertekirurgi på OUH og SDU

Lars Riber er 49 år og uddannet speciallæge i thoraxkirurgi på Aarhus Universitetshospital i 2012. Efter endt specialisering blev han ansat på hjertekirurgisk sektion på OUH, hvor han efter fem år som afdelingslæge blev ansat som overlæge og siden funktionsansvarlig på området. Lars Riber håndterer klinisk alle typer af hjertekirurgi, der forefindes på OUH som ledende overlæge i grenspecialet.

Lars Riber har hovedsageligt beskæftiget sig med translationel forskning, dvs. forskning, der kan benyttes direkte i behandlingen, men han har også et stort kendskab og erfaring med dyreeksperimentel forskning fra såvel Aarhus, Foulum som Odense. Lars Riber har udgivet over 50 peer reviewed artikler, skrevet lærebogskapitler til såvel FADL’s Kirurgi samt det kommende Munksgaards Kirurgiske Kompendium. Derudover har Lars Riber modtaget priser for translatorisk forskning, J. Maxwell Chamberlain Memorial Paper for General Thoracic Surgery samt æreslegatet “Direktør Viggo E. Thiesen & hustrus Legatfond” (Thiesens Legat).

Under sin specialisering forsvarede han sin ph.d-afhandling, ”Feasible, practical and financial evaluation of postoperative prophylaxis with amiodarone for the prevention of atrial fibrillation.” ved Aarhus Universitet I 2007. Efterfølgende har Lars Riber fortsat sin aktive kliniske videnskabelige tilgang til specialet, hvorfor han fra 2018 har kunnet kaldet sig dr.med. efter sit forsvar af disputatsen: ”Prevention and impact of postoperative atrial fibrillation after Cardio-Thoracic surgery”.

Internationale og tværfaglige samarbejder

Lars Riber har opdyrket mange videnskabelige områder med forskellige samarbejdspartnere, hvor han både deltager i nationale, skandinaviske og lokale videnskabelige samarbejder ligesom han til september står for at afholde Scandinavian Association of Thoracic Surgeons årskonference i Odeon i Odense.

Han er p.t. vejleder for tre indskrevne ph.d.-forløb og har allerede flere i støbeskeen med opstart inden for det næste halve års tid. Derudover har forskningsenheden flere dygtige medicinstuderende og sygeplejersker tilknyttet ligesom den første bachelor-ingeniørstuderende.

Sideløbende med sin aktive forskningskarriere har Lars haft fokus på at uddanne sig som en kompetent leder til gavn for samarbejdspartnere og yngre forskere, hvorfor han uddannede sig til master i offentlig ledelse i 2022 ligesom han har taget kurser på CBS og SDU omkring forskningsledelse.

Civilt er han lykkelig gift med Sara, der har en ph.d. i karkirurgi. Der er fire børn i familien på hhv. 5, 8, 19 og 22 år. Fritiden går med renovering og hjemlige gøremål, hvis han ikke lige tager en tur ud i det blå på motorcyklen eller nyder venners selskab.

Mød forskeren
Klinisk professor Lars Riber

Klinisk professor i hjertekirurgi Lars P. Schødt Riber

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.07.2023