Skip to main content
Nyheder

Forskningsenheden Klinisk Cellebiologi er flyttet til Odense

Forskningsenheden for Klinisk Cellebiologi (KCB) er 2. januar 2019 flyttet til OUH og Klinisk Institut

Forskergruppen er flyttet fra Vejle Sygehus/Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, hvor de har været en fokuseret forskningsenhed kendt under navnet ”Klinisk Cellebiologi” (KCB). Nu er de rent organisatorisk en del af Patologisk Forskningsenhed og Afdeling for Klinisk Patologi og er fysisk placeret i Institut for Molekylær Medicins bygning i Winsløvsparken 25.

15 års forskning, der har flyttet forståelsen af knoglevæv

KCB har igennem 15 år udviklet en særlig type klinisk orienteret forskning. Denne forskning spænder fra kliniske forsøg til laboratorieforsøg med fokus på at afklare biologiske mekanismer af klinisk relevans. Forskningen er generelt dedikeret til human biologi/patofysiologi og mest i relation til knoglevæv. KCB har publiceret en række markante resultater, der har medført paradigmeskift i vores forståelse af knoglevævets normale fysiologi og patofysiologi.

KCB vil supplere og styrke OUHs aktiviteter på en række områder indenfor klinisk knoglemetabolisk forskning og dens mange aspekter, inklusive myelomatose og knoglemetastaser. Dette gælder fx endokrinologi, hæmatologi, patologi/histologi, stamcelleforskning, onkologi, urologi, diabetes, genetik, ortopædi og reumatologi. KCB vil være et ”add-on” til de allerede eksisterende forskningsgrupper på OUH og vil styrke OUHs position som et stærkt center for knogleforskning. KCB har således eksisterende samarbejder med forskere på OUH indenfor de ovennævnte specialer.

Unikke metoder inden for klinisk cellebiologi

KCB har udviklet en række unikke metoder, så som specialiserede immunfarvninger og in situ-hybridisering på humant knoglevæv, ”frontline” knoglehistomorfometri, dyrkning af uddifferentierede primære humane knogleceller (osteoblaster og osteoklaster) i både mono- og co-kultur, nyskabende forståelse af hvordan osteoklaster nedbryder knogle samt biokemiske knoglemarkører til klinisk og klinisk-eksperimentel brug.

Medarbejdere i forskningsenheden

På nuværende tidspunkt består KCB af professor Jean-Marie Delaissé, to lektorer Thomas Levin Andersen og Kent Søe. 

Herudover har enheden en postdoc, to bioanalytikere, en laborant, to PhD-studerende (og to ledige PhD-stillinger), gæsteforskere, master og bachelor studerende, samt et vidt forgrenet samarbejde, der omfatter både internationale og nationale forskningsgrupper herunder en række kliniske afdelinger på OUH.

Redaktionen afsluttet: 16.01.2019