Skip to main content

Ærespris

Professor Karen Andersen-Ranberg modtager Generalkonsul Ernst Carlsens Ærespris

Prisen tildeles hvert år en dansk forsker, der yder en bemærkelsesværdig indsats ved at forske i og behandle sygdomme.

Karen Andersen-Ranberg er klinisk professor, forskningsleder og overlæge ved Forskningsenhed for Geriatri, Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital. Fokus for hele hendes forskningskarriere har været aldrig og sygdomme hos ældre.

Karen Andersen-Ranberg adresserer i sin forskning sundhedsvæsenets demografiske udfordringer, og hun har blandt andet været med til at vise, at i perioden op til akut indlæggelse, stiger antallet af kontakter til både den kommunale hjemmepleje og egen læge.

Karen Andersen-Ranberg har i sin forskning stort fokus på forebyggelse af indlæggelser, og på at ressourcerne i den offentlige sektor skal bruges bedst muligt. Hun har både i sit kliniske virke og i sin forskning fokus på ny teknologi og ser store muligheder for at inddrage digitale løsninger – både som analyseudstyr, men også i kommunikationen med patienter, pårørende og andre læger.

Karen Andersen-Ranbergs mange projekter bygger på et stort netværk og samarbejde med forskere fra mange fagområder. Derudover er hun forskningsleder for Forskningsenhed for Geriatri, og mestrer ledelsen med nærvær og opmærksomhed.

Et stort tillykke med æresprisen fra alle ved Klinisk Institut.

Karen Andersen-Ranberg  modtager Generalkonsul Ernst Carlsens Ærespris

Mød forskeren
Professor Karen Andersen-Ranberg

Karen Andersen-Ranberg, klinisk professor i geriatri.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.08.2023